Małopolska uchwała antysmogowa zaskarżona


Na początku kwietnia do Urzędu MarszałkowskiegoWojewództwa Małopolskiego wpłynęła skarga na tzw. uchwałę antysmogową sejmikumałopolskiego, zakazującą stosowania paliw stałych do ogrzewania w Krakowie –podał w poniedziałek wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak.

 

Uchwałę, wprowadzającą na obszarze Krakowa całkowityzakaz palenia węglem, drewnem i innymi paliwami stałymi w kotłach, piecach ikominkach, w połowie stycznia przyjął Sejmik Województwa Małopolskiego. Jakodopuszczalne do stosowania wskazane zostały paliwa gazowe oraz lekki olejopałowy. Nowe przepisy miały obowiązywać od 1 września 2019 r.

 

Uchwałę zaskarżyły dwie osoby. Sejmik WojewództwaMałopolskiego ma teraz 30 dni na przesłanie skargi do Wojewódzkiego SąduAdministracyjnego wraz z odniesieniem się do zawartych w niej zarzutów.

 

“Nie ukrywam, że ta skarga jest zastanawiająca, anawet przerażająca, bo zmierza do uchylenia po raz drugi podjętej uchwały wsprawie zaprzestania palenia węglem, a nawet drewnem w Krakowie” –powiedział wicemarszałek Wojciech Kozak. Poprzednia uchwała antysmogowa sejmikuwojewództwa małopolskiego z listopada 2013 r. w wyniku skarg została uchylonaprzez Naczelny Sąd Administracyjny.

 

“Jeżeli chodzi o argumenty, jakie podawano, to zjednej strony jest m.in. zarzut, że zajmujemy się niską emisją, a gazycieplarniane zostawiamy na boku. Po drugie – że ekogroszek i jego spalaniepowinno być uznane jako ekologiczne i również dla Krakowa właściwe” –powiedział wicemarszałek. “Nie muszę mówić, że na te obydwie tezy mamy natyle twarde argumenty, że skarżący nie mają absolutnie racji” – dodałKozak.

 

“Słabych punktów w skardze jest wiele i sądzę, żewobec nowego prawa ochrony środowiska jesteśmy w stanie odeprzeć te zarzuty.Jesteśmy na to przygotowani i sądzę, że będziemy kontynuowali program ochronypowietrza w Krakowie realizując go przez zakaz paliw stałych, również wyjdziemyw kierunku Małopolski” – mówił wicemarszałek podczas briefingu.

 

Jego zdaniem, skarga nie powinna opóźnić wprowadzeniauchwały. “Nie sądzę, żeby Kraków na tym ucierpiał” – powiedziałKozak. Pytany, co stanie się, jeżeli skarga zostanie uznana za zasadną,odpowiedział, że odwoła się do NSA, ale “nie bierze tego pod uwagę”.”Mamy nowe prawo o ochronie środowiska, które jest przygotowane na tegotypu zarzuty” – powtórzył.

 

Według informacji UMWU, skarżący podnosili także m.in.naruszenie zasady równości wobec prawa poprzez wskazanie za winnych mieszkańcówKrakowa używających paliw stałych do ogrzewania, a pominięcie innychwinowajców, jak gminy ościenne i uczestników ruchu drogowego.

 

Jak argumentował zarząd województwa małopolskiego wuzasadnieniu przyjętej uchwały antysmogowej, główną przyczyną złej jakościpowietrza w Krakowie jest emisja zanieczyszczeń z indywidualnych kotłówopalanych paliwami stałymi. Średniorocznie odpowiadają one za emisję 42 proc.pyłu zawieszonego PM 10, 37 proc. pyłu PM 2,5 oraz 68 proc. benzo(a)pirenu.

 

Według przeprowadzonych analiz przekroczenia norm pyłuzawieszonego PM 10 występują głównie w okresie grzewczym, czyli od październikado marca. Średnie stężenie PM 10 w tym czasie jest trzykrotnie wyższe niż wpozostałych miesiącach roku.

 

Według przytoczonych szacunków epidemiologów, z powoduzanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym w stolicy Małopolski umierarocznie kilkaset osób. Uważają oni, że gdyby udało się zmniejszyć emisję PM 2,5do 15 mikrogramów/m sześc., zmniejszono by liczbę zgonów o ok. 490, astatystyczny krakowianin żyłby o rok dłużej. Epidemiolodzy dysponują teżdowodami na związek zanieczyszczeń powietrza z niską wagą urodzeniową, liczbąporonień, wcześniactwem czy częstością występowania wad wrodzonych unoworodków.

 

Na początku kwietnia 21 małopolskich organizacjipozarządowych zaapelowało do władz regionu o jak najszybsze podjęcie uchwały antysmogowejdla całego województwa.

 

W ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na regionalną politykę energetycznąprzewidziano 420 mln euro.

 

 

PAP

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here