Małopolska będzie mieć kolejną uchwałę antysmogową


Władze woj. małopolskiego chcą zaostrzyć przepisy i przygotująkolejną uchwałę antysmogową, która wprowadzi w Krakowie przepisy przejściowe,zakazujące stosowania paliw niskiej jakości – mułów i flotów węglowych, doczasu wejścia w życie całkowitego zakazu palenia w mieście paliwami stałymi, wtym węglem.

 

– Postanowiliśmy, że podejmiemy bardziej rygorystycznerozstrzygnięcia, niż w dotychczasowych dwóch uchwałach antysmogowych. Jakie sąpowody? Projekt rozporządzenia ministra energii dotyczący jakości paliw, jakiemogą być stosowane w kotłach, nas nie satysfakcjonuje, ponieważ dopuszcza się wtym projekcie sprzedaż mułów i flotów węglowych wprawdzie nie w detalu, ale dlaprzedsiębiorstw. Boimy się, że to nie jest wystarczające zabezpieczenie, ażebyw Małopolsce i w Krakowie to paliwo zniknęło z użytkowania – mówił w środę nabriefingu prasowym marszałek województwa Jacek Krupa.

 

Dodał, że o uchwalenie takich przepisów przejściowychzwrócił się w liście do władz województwa prezydent miasta Jacek Majchrowski.

 

W przyjętej 23 stycznia przez sejmik województwa uchwaleantysmogowej dla Małopolski zapisano, że od 1 lipca zabronione będziewykorzystywanie do ogrzewania paliw niskiej jakości: mułów i flotów węglowychoraz drewna o wilgotności powyżej 20 proc. Tymczasem Kraków jest wyłączony zuchwały antysmogowej dla całego województwa, bo sejmik podjął w styczniuzeszłego roku odrębną uchwałę antysmogową dla miasta. Zgodnie z nią zakazpalenia paliwami stałymi m.in. węglem (o czym nie ma mowy w przypadku całejMałopolski) będzie obowiązywał dopiero od 1 września 2019 r. Dopuszczalnebędzie stosowanie paliw gazowych i lekkiego oleju opałowego.

 

Marszałek Krupa zaznaczył, że dotychczasowe uchwały antysmogowe”nie są dziurawe”. – Podczas konsultacji uchwały antysmogowej dlaKrakowa ten temat nie był podnoszony, a my proponowaliśmy wcześniejszewprowadzenia zakazu stosowania paliw stałych, bo od 2018, ale data ta zostałaustalona na 1 września 2019 – powiedział.

 

Zarząd województwa ma przyjąć projekt nowej uchwałyantysmogowej w lutym. W marcu planowane są konsultacje społeczne dotyczące jejzapisów, a sejmik ma podjąć decyzję w tej sprawie na sesji 24 kwietnia. Jeślibardziej rygorystyczne przepisy zostaną uchwalone, wejdą w życie od 1 lipca.

 

– Wycofanie mułów i flotokoncentratów z możliwości stosowaniaw Krakowie to będzie dodatkowe zabezpieczenie – mówił wicemarszałek województwaWojciech Kozak. – Sądzę, że podobnie jak uchwała antysmogowa dla Małopolski,która została przyjęta jednogłośnie, tak i kolejna, trzecia uchwała w tejsprawie nie powinna sprawić kłopotu i powinna zostać przegłosowana przez sejmik– dodał.

 

Zdaniem wicemarszałka Kozaka nie powinno być problemów zkontrolowaniem tego, co mieszkańcy spalają w piecach; temu, co wkładane jest dokotłów, mają się przyglądać Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i straże miejskie.- Ponieważ niska emisja występuje w całej Polsce, spodziewam się, że równoleglepowinno powstać rozporządzenie wskazujące, że w składach opałowych nie powinnobyć mułów i flotokoncentratów w sprzedaży – mówił.

 

Władze województwa małopolskiego zamierzają zgłosić swojeuwagi w ramach konsultacji ministerialnego rozporządzenia dotyczącego jakośćpaliw – m.in. będą wnioskować o wycofanie tego rodzaju paliw ze sprzedaży.

PAP

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here