Mała kogeneracja w Polsce: stan obecny i perspektywy rozwoju


Unia Europejska konsekwentnie porusza się w stronę zielonej energii. Cały czas pojawiają się projekty nowych aktów prawnych, które miałyby podnosić udział odnawianych źródeł energii. Polska jako kraj członkowski jest zobowiązana przestrzegać tych regulacji. Stwarza to bardzo dobrą perspektywę dla inwestycji w OZE w perspektywie najbliższych lat.

Jednym z ekologicznych źródeł wytwarzania energii, głównie dzięki możliwości wykorzystywania biomasy jako paliwa, jest kogeneracja. Warto powiedzieć kilka słów na temat tej metody.

Kogeneracja jest to proces jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła. Na większą skalę występuje on w elektrociepłowniach, natomiast jako mała kogeneracja może być stosowany również przez zakłady przemysłowe posiadające własne źródła wytwórcze. Pozwala to na zmniejszenie strat przesyłowych oraz efektywne wykorzystanie energii z paliwa. Wytwarzanie energii w procesie kogeneracji uprawnia do otrzymania certyfikatów, które są prawami majątkowymi. Handel nimi odbywa się na giełdzie towarowej, co pozwala na otrzymanie dodatkowych środków finansowych za wykorzystywanie efektywnego źródła energii.

W naszym kraju występuje nadal duży potencjał rozwojowy dla małej kogeneracji. Zgodnie z szacunkami Krajowej Agencji Poszanowania Energii wynosi on 400-600 MW energii elektrycznej. Na rynku działają obecnie firmy, które ułatwiają wprowadzenie tego rodzaju rozwiązań zakładom przemysłowym. Rolą tych firm jest outsourcing źródeł wytwórczych, zobowiązanie się do przeprowadzenia inwestycji polepszających ich sprawność w zamian za regularne opłaty przez przykładowo dwadzieścia lat. Firmy takie potrzebują przede wszystkich kierowników projektów, którzy są w stanie policzyć opłacalność każdej rozważanej inwestycji oraz przekonać zakład przemysłowy do swojego pomysłu. Drugim rodzajem firm tworzących wakaty w tym sektorze są przedsiębiorstwa wytwarzające poszczególne elementy instalacji kogeneracyjnych, np. turbiny czy też kotły na biomasę. Firmy te potrzebują przede wszystkim inżynierów z doświadczeniem w projektowaniu i wytwarzaniu tego rodzaju urządzeń, a także sprzedawców z doświadczeniem w branży technicznej.

Mała kogeneracja wciąż nie jest zbyt popularna w naszym kraju. Biorąc pod uwagę kierunek rozwoju energetyki, jest jeszcze miejsce na wiele inwestycji z tego obszaru, również na poziomie pojedynczych przedsiębiorstw. Jednakże, jak w całej branży, wszystko zależy od terminu wejścia w życie oraz kształtu długo oczekiwanej ustawy o odnawialnych źródłach energii.
 

Bartosz Maciaszek – Senior Consultant / Team Leader dywizji Energy, Hays Poland

Bartosz Maciaszek, fot. Hays

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here