M. Wasiak: 9 mld euro na gospodarkę niskoemisyjną

Dążenie do transformacji polskiej gospodarki w niskoemisyjną będzie jednym z najważniejszych celów inwestowania funduszy europejskich w latach 2014-2020 – wynika ze słów minister Marii Wasiak podczas III Forum Gospodarki Niskoemisyjnej „Innowacyjność a gospodarka niskoemisyjna”.

– Na wspieranie niskoemisyjnej gospodarki przeznaczyliśmy ponad 9 mld euro ze środków unijnych na lata 2014-2020. Pieniądze te będą dostępne w programach Infrastruktura i Środowisko, Polska Wschodnia i regionalnych – zapowiedziała minister Wasiak. Dodała, że dobre ukierunkowanie takiego wsparcia jest zadaniem wieloaspektowym i wymagającym współpracy wielu środowisk. – Mówimy tu zarówno o kwestiach bliskich ludziom, takich jak np. efektywne ogrzewanie budynków mieszkalnych, ale też o innowacyjnych rozwiązaniach promujących niskoemisyjność na większą skalę, w gospodarce – podkreśliła.

Fundusze europejskie na ten cel zostaną zainwestowane m.in. w: rozwój odnawialnych źródeł energii, efektywność energetyczną i korzystanie z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, budynkach mieszkalnych i publicznych, inteligentne sieci energetyczne, które pozwolą na mądre zarządzanie wykorzystaniem energii elektrycznej, transport publiczny i sieci ciepłownicze, budowę i modernizację instalacji pozwalających na wspólne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej.

Efektem wykorzystania m.in. tych środków ma być spadek emisji gazów cieplarnianych w 2020 r. o ok. 6 proc. w stosunku do 2012 r. Wzrośnie też udział zużycia energii z odnawialnych źródeł w ogólnym zużyciu energii do poziomu ponad 15 proc. Takie wskaźniki zapisano w wynegocjowanej z Komisją Europejską w maju 2014 r. Umowie Partnerstwa. Jest to najważniejszy dokument pokazujący kierunki wsparcia z unijnych funduszy.

Minister Wasiak zwróciła też uwagę na szczególne potrzeby niektórych obszarów Polski w tym zakresie. – Dodatkowe pieniądze na niskoemisyjność kierujemy do okręgu śląsko-dąbrowskiego, który od lat zmaga się z zanieczyszczeniem powietrza. Tym większa jest nasza odpowiedzialność za dobre spożytkowanie tych funduszy – podkreśliła. Środki te będą dostępne w jednym z działań Programu Infrastruktura i Środowisko, które w całości przeznaczone jest na wsparcie konurbacji śląsko-dąbrowskiej.

 

– Ważnym zadaniem dla nas jest informowanie Polaków o tym, dlaczego wspieramy niskoemisyjność i dlaczego jest to ważne. Ten temat dotyczy nas wszystkich –podsumowała minister Wasiak.

Redakcja reo.pl

źródło: MIR
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here