Luty 2016 r. na TGE: Spadki cen na rynkach energii elektrycznej i gazu ziemnego

Energiaelektryczna

 

Całkowity wolumenwszystkich transakcji zawartych na rynku spot i rynku terminowym dla energiielektrycznej w lutym 2016 r. wyniósł 10 861 897 MWh i był o 3 652 668 MWh niższyniż w lutym 2015 r.

 

W lutym 2016 r. wolumen na rynku spot wyniósł2 150 473 MWh, wzrastając o 5,62 proc. w stosunku dolutego ubiegłego roku, kiedy wolumen ten osiągnął wartość 2 036 009 MWh.

 

Na Rynku Terminowym Towarowym w lutym br. wolumen obrotu wyniósł 8 711424 MWh, w porównaniu do 12 478 556 MWh w analogicznym okresie roku 2015.

 

Na Rynku DniaNastępnego średnioważona cena BASE wyniosła w lutym br. 141,08 zł/MWh, spadająco 33,75 zł/MWh w porównaniu do stycznia br. (174,83 zł/MWh), natomiast wodniesieniu do lutego ubiegłego roku cena spadła o 9,95 zł/MWh. Na RTT równieżodnotowano spadki cen. W lutym ubiegłego roku średnioważona cena dla kontraktu BASE_Y-17wyniosła 174,36 zł/MWh, natomiast w lutym 2016 r. – 153,27 zł/MWh, spadając wskali roku o 21,09 zł/MWh. W skali miesiąca cena BASE_Y-17 spadła o 9,57 zł/MWh(162,83 zł/MWh w styczniu br.).

 

Energia elektryczna

Wolumen miesięczny
w lutym 2016 (MWh)

Wolumen miesięczny
w lutym 2015 (MWh)

razem

10 861 897

14 514 565

RDB

6 937

6 493

RDN

2 143 537

2 029 516

RTT

8 711 424

12 478 556

 

Prawa Majątkowe

 

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznejwyniósł w lutym br. 6 241 692 MWhi był wyższy o 13,6 proc. w porównaniu do analogicznego miesiąca w rokupoprzednim oraz o 65,2 proc. w skali miesiąca.

 

Cena średnioważona na sesjach RPM dla instrumentu PMOZE_A wyniosła w lutymbr. 115,74 zł/MWh, wzrastając w skali miesiąca o 0,97 zł/MWh, a w stosunku doubiegłego roku spadając o 33,08 zł/MWh (148,82 w lutym 2015 r.).

 

Prawa Majątkowe dla energii elektrycznej

Wolumen miesięczny
w lutym 2016 (MWh)

Wolumen miesięczny
w lutym 2015 (MWh)

razem

6 241 692

5 493 039

zielone certyfikaty

2 722 673

2 434 463

obrót sesyjny RPM

456 335

600 949

obrót pozasesyjny RPM

2 266 338

1 833 514

żółte certyfikaty

684 137

383 037

obrót sesyjny RPM

161 899

182 734

obrót pozasesyjny RPM

522 238

200 303

czerwone certyfikaty

2 784 752

2 639 945

obrót sesyjny RPM

398 028

512 752

obrót pozasesyjny RPM

2 386 723

2 127 193

fioletowe certyfikaty

50 129

35 594

obrót sesyjny RPM

40 864

17 128

obrót pozasesyjny RPM

9 266

18 466

Praw Majątkowe dla efektywności energetycznej

Wolumen miesięczny
w lutym 2016 r. (toe)

Wolumen miesięczny
w lutym 2015 r. (toe)

razem (białe certyfikaty)

12 799

4 498

obrót sesyjny RPM

11 685

4 258

obrót pozasesyjny RPM

1 114

240

Gwarancje Pochodzenia energii elektrycznej

Wolumen miesięczny
w lutym 2016 r. (MWh)

Wolumen miesięczny
w lutym 2015 r. (MWh)

Gwarancje Pochodzenia

6 334

0

 

 

Gaz ziemny

 

Łączny wolumenobrotów na wszystkich rynkach gazu ziemnego wyniósł w lutym br. 8 607 510 MWh i byłniższy o 3 780 370 MWh w porównaniu do lutego ubiegłego roku.

 

Na Rynku Dnia Następnego gazu wolumen obrotu wyniósł w ubiegłym miesiącu 1 476 768 MWh, wzrastając w skali rocznej aż170,2 proc., natomiast na Rynku Dnia Bieżącego osiągnął wartość 438 970 MWh, wzrastając w stosunku do poprzedniego rokuo 64,2 proc.

 

Na Rynku Terminowym Towarowym obroty ukształtowały się na poziomie 6 691 772 MWh,
wzrastając w skali miesięcznej o 18,66 proc.

 

Średnioważona cena na RDNiBg w lutym 2016 r. wyniosła 63,24 zł/MWh,spadając w skali miesięcznej o 9,50 zł/MWh, a w skalirocznej aż o 38,80 zł/MWh. Z kolei na RTT dla kontraktu rocznego z dostawą wroku 2017 w lutym 2016 r. osiągnęła ona wartość 68,68 zł/MWh (spadek w stosunkudo stycznia 2016 r. o 2,15 zł/MWh), a w stosunku do ubiegłego roku aż o 36,80zł/MWh (105,66 zł/MWh w lutym 2015 r.).

 

Gaz ziemny

Wolumen miesięczny
w lutym 2016 r. (MWh)

Wolumen miesięczny
w lutym 2015 r. (MWh)

razem

8 607 510

12 387 880

RDBg

438 970

267 367

RDNg

1 476 768

546 528

RTT

6 691 772

11 573 985

 

Nowi uczestnicy

 

Obecnie status członka Rynku Towarów Giełdowych (RTG) ma 68 spółek.

 

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową GiełdęEnergii znajduje się obecnie 2618 członków rejestru. W lutym 2016 r. przybyło aż57 kolejnych.

 

TGE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here