Lubelskie: 350 mln zł z funduszy unijnych na OZE


350 mln zł na odnawialne źródła energii otrzyma 108samorządów z woj. lubelskiego. Pieniądze będą przeznaczone na dofinansowaniezakupu i montażu kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, kotłów nabiomasę i pomp ciepła.

„Licząc każdą instalację z tych 108 projektów, którapowstanie, można powiedzieć, że to prezent dla 200 tys. mieszkańców naszegoregionu” – powiedział marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski,który w czwartek podpisał z przedstawicielami samorządów sześć pierwszych umówna dofinansowanie odnawialnych źródeł energii z Regionalnego ProgramuOperacyjnego (RPO) na lata 2014-2020. Pozostałe umowy mają być podpisane do końcaroku.

„Instalacje bez dofinansowania kosztowałyby po około 10 tys.zł, natomiast dzięki dotacjom gospodarstwa domowe zapłacą po około 2 tys. zł.Jest to najbardziej bezpośrednie wsparcie mieszkańców z funduszy europejskich”– dodał Sosnowski.

Na konkurs ogłoszony w marcu tego roku wpłynęło 315wniosków, z których 251 zostało ocenionych pozytywnie. Po trzystopniowejweryfikacji władze województwa wybrały do dofinansowania najbardziej efektywneprojekty. Na dotacje mogą jeszcze liczyć samorządy, które zajęły dalsze miejscana liście rankingowej. „W rezerwie na ten cel pozostało 42 mln zł, a kolejne 50mln zł napłynie z przelicznika kursowego euro, który jest korzystny. Będą teżoszczędności po przetargach” – zaznaczył Sosnowski.

„To był konkurs, który cieszył się największymzainteresowaniem, odkąd są fundusze europejskie. Chcielibyśmy, aby wszystkiewnioski, które spełniły wymogi formalne, mogły uzyskać dofinansowanie. Będziemypróbowali negocjować z Komisją Europejską, żeby znaleźć na to środki finansowe,ponieważ wiemy, że mieszkańcom bardzo na tych projektach zależy” – dodałwicemarszałek województwa lubelskiego Krzysztof Grabczuk.

Podlubelska gmina Piaski otrzyma ponad 9,7 mln złdofinansowania, na dwa projekty. „Złożyliśmy jeszcze trzeci wniosek, którybędzie oczekiwał na oszczędności. Po raz kolejny uczestniczymy w takimkonkursie. U nas jest już 600 instalacji solarnych na dachach domówmieszkańców, dobrze funkcjonują, to zachęca kolejne osoby” – powiedziałburmistrz Piask, Michał Cholewa.

„Te dwa wnioski dotyczą 800 instalacji solarnych, więcwięcej niż co trzeci dom w gminie Piaski będzie posiadał taką instalację.Przybędzie też prawie 250 pieców centralnego ogrzewania na biomasę. Koszty VATbierze na siebie gmina, mieszkańcy zapłacą tylko 15 proc. netto kosztówinstalacji” – dodał Cholewa.

Samorząd Hrubieszowa będzie realizował tego rodzaju projektpo raz pierwszy, otrzyma prawie 1,5 mln zł dofinansowania. „Planujemy montaż256 instalacji, z których połowa to będą kolektory słoneczne, a pozostałe –panele fotowoltaiczne połączone z pompami ciepła” – powiedział burmistrzHrubieszowa, Tomasz Zając.

W czwartek umowy na dofinansowanie podpisali teżsamorządowcy z gmin: Baranów, Biłgoraj i Komarówka.

Z poprzedniego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata2007-2013 w Lubelskiem dofinansowano 71 projektów lokalnych samorządówdotyczących odnawialnych źródeł energii. Dotacje sięgnęły 304 mln zł;zamontowano około 34,5 tys. zestawów solarnych.

PAP

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here