Litewski OSP Litgrid dołączył do CEEP


Litewski operator systemu przesyłowego energii elektrycznej Litgrid dołączył do Central Europe Energy Partners. Spółka nie tylko zarządza krajową siecią energetyczna, ale buduje również połączenia ze Szwecją i Polską.

– To jedna z wiodących litewskich firm – podkreśla Janusz Luks, dyrektor zarządzający CEEP.- Jesteśmy dumni, że tak znakomity partner jest wśród nas. Jesteśmy też przekonani, że razem możemy zrobić więcej – dodaje dyrektor Luks.

Litgrid jest litewskim operatorem systemu przesyłowego, który utrzymuje stabilną pracę krajowego systemu energetycznego, kontroluje przepływy energii. Spółka jest także odpowiedzialna za integrację litewskiego systemu z europejską infrastrukturą elektryczną i wspólnym europejskim rynkiem energii elektrycznej. Dwie najważniejsze, realizowane obecnie przez litewskiego operatora inwestycje to budowa infrastruktury przesyłowej umożliwiającej połączenia ze Szwecją – NordBalt oraz Polską – LitPol.

Grupę kapitałową Litgrid tworzy: Litgrid operator systemu przesyłowego, Baltpool odpowiedzialny za wymianę i zakupy energii oraz Tetas dostawca urządzeń elektrycznych.

– Central Europe Energy Partners jest porozumieniem firm i instytucji z naszej części Europy, które wpływa na całą Europę. Jestem dumny, że ta międzynarodowa organizacja powstała i że skupia firmy i organizacje z sektora energetycznego. Dziś CEEP opracowuje i przedstawia bardzo ważne raporty, które są cenną wskazówką jak równoważyć politykę energetyczną i klimatyczną. I wreszcie, co w czasach kryzysu nabiera niebagatelnego znaczenia pokazuje, jakie „owo oczekiwane równoważenie” będzie miało przełożenie na konkurencyjność gospodarek. Zwłaszcza w naszej części Europy – wyjaśnia prof. Jerzy Buzek

Central Europe Energy Partners od początku swojego funkcjonowania opowiada się za zrównoważeniem polityki klimatycznej i gospodarczej. W nich upatrując jedynej możliwości, aby Europa znów mogła się rozwijać.

– Polityka realizacji celów, zwłaszcza w zakresie emisji, CO2 powinna być zmodyfikowana z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego i kosztów społecznych, a okres ich osiągnięcia znacznie wydłużony – podkreśla Paweł Olechnowicz, przewodniczący rady dyrektorów CEEP. –

Wierzymy, że jeżeli w Europie ma pozostać silny i konkurencyjny przemysł, najsensowniej byłoby umożliwienie krajom Unii wykorzystywanie najtańszych i najłatwiej dostępnych rodzimych źródeł energii, przy jednoczesnej stabilnej redukcji emisji, CO2 – dodaje Janusz Luks, dyrektor zarządzający CEEP.

CEEP reprezentuje 19 przedsiębiorstw, uczelni i organizacji, z 6 krajów Europy Środkowej, należących do UE.

fot. rogier_gry/sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here