Libra Capital chce pozyskać 100 mln dol. na nowe projekty

Działająca na rynku OZE spółka Libra Capital zamierza przeznaczyć na inwestycje kapitał sięgający 100 mln dol. W celu pozyskania tych środków zawarła 22 kwietnia 2013 roku ramową umowę.

– Zgodnie z wcześniejszym oświadczeniem Zarządu, celem Spółki jest rozwój i finansowanie nowych projektów w obszarze wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Dodatkowe środki na realizację tych przedsięwzięć mają zostać pozyskane poprzez kapitał udziałowy oraz dłużny – powiedział Artur Staykov, prezes Zarządu Libra Capital S.A. Planowane inwestycje są potwierdzeniem wcześniej założonej strategii rozwoju spółki, podkreśla prezes.

Inwestycje Spółki koncentrują się na projektach farm wiatrowych oraz instalacji fotowoltaicznych. Zarząd spółki uważa, że ten kierunek rozwoju jest perspektywiczny z uwagi na regulacje unijne (do 2020 roku udział „zielonej energii” w poszczególnych państwach członkowskich powinien wynosić 20 proc. ogólnego bilansu energetycznego).

Pod koniec marca br. Libra Capital nabyła 100 proc. udziałów bułgarskiej spółki, dysponującej prawem do projektów realizowanych w obszarze wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym w szczególności projektu Markova Mogila stanowiącego park wiatrowy do 60 MW i park solarny do 5 MW. Wartość transakcji wyniosła 14,85 mln zł. Wcześniej, w lutym 2013 roku, spółka nabyła 100 proc. udziałów bułgarskiej spółki Geotherm Energy EOOD posiadającej 10 proc. udziału w holdingu Ekonovenergy posiadającym m.in. udziały w działającej instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,66 MW oraz w projektach farm wiatrowych o planowanej mocy do 270 MW. Wartość transakcji wyniosła 17,18 mln zł.

Ze względu na ukierunkowanie działalności na sektor OZE, w trakcie WZA Libra Capital S.A. w dniu 20 lutego 2013 r. podjęto uchwałę o zmianie nazwy na Global Energy S.A.

 

Redakcja reo.pl
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here