Lewiatan: propozycja na nadpodaż świadectw pochodzenia


Niedawno Ministerstwo Energii zaproponowało podwyższenieobowiązku umorzenia świadectw pochodzenia z energii odnawialnej na 2018 rok. WedługKonfederacji Lewiatan zaproponowane przez ME rozwiązanie nie zminimalizujeproblemu nadpodaży świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej wOZE.

Przypominamy, że projekcie rozporządzenia ME obowiązek OZEma wzrosnąć z obowiązującego w tym roku poziomu 15,40% do wysokości 17,50% w2018 roku. Z kolei dla błękitnych certyfikatów obowiązek ma nieznacznie spaść –z 0,60 w tym roku do 0,50%. W sumie wielkość ogólnego obowiązku OZE w przyszłymroku ma wynieść 18% i będzie wyższa o 1 punkt procentowy od wartości wskazanejw rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r.

Odpowiadając na publikację przez ME projektu rozporządzeniadot. obowiązku OZE na 2018 r., Lewiatan postuluje przywrócenie propozycjiwpisanych do nowelizacji ustawy o OZE z 22 czerwca 2016 r.

Postulujemy przyjęcie wielkości kwoty obowiązku zakupuświadectw pochodzenia na poziomie 20% w roku 2018, a także przedłużenie tegorozwiązania do 2020 roku. Ministerstwo Energii zaproponowało tylko 18%. To zamało do uregulowania zaburzonej sytuacji inwestorów na rynku świadectwpochodzenia. Zwiększenie udziału zakupu świadectw pochodzenia energiielektrycznej wytworzonej w źródłach odnawialnych o 1 punkt procentowy przekładasię o wzrost popytu na nie o około 1,3 TWh – tłumaczy Dominik Gajewski, ekspertKonfederacji Lewiatan.

Zdaniem Lewiatan takie rozwiązanie, wynikające ze wsparciarozwoju odnawialnych źródeł energii, nie spowoduje gwałtownego wzrostu cenenergii elektrycznej.

Lewiatan przypomina również, że rynek energii wytwarzanej wodnawialnych źródłach ma problem nadpodaży od 2012 roku. Obecnie, jej skalajest największa w dotychczasowej historii funkcjonowania systemu wsparcia iwynosi 25 TWh. Od kilku lat ceny zielonych certyfikatów znacznie odbiegają odwysokości opłaty zastępczej i wynoszą ok. 26-32 zł/MWh. Co stanowi ok. 10%pierwotnej wysokości opłaty zastępczej.

REO.pl
fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here