Lewiatan: mali wytwórcy energii powinni być zwolnieni z deklaracji podatkowych


W ślad za zwolnieniem wytwórcy energii elektrycznej zpłacenia podatku akcyzowego od jej zużycia na własne potrzeby należy równieżzlikwidować obowiązek składania deklaracji oraz prowadzenia ewidencji energiielektrycznej – uważa Rada OZE przy Konfederacji Lewiatan.

Taką opinię Rada OZE przekazała w ramach konsultacji ustawyo podatku akcyzowym w zakresie likwidacji obowiązku składania zerowychdeklaracji oraz prowadzenia ewidencji energii elektrycznej przez wytwórcówprodukujących energię w instalacjach, w których moc generatorów nie przekracza1 MW, korzystających ze zwolnienia od podatku akcyzowego wynikającego zRozporządzenia Ministra Finansów z 8 lutego 2013 r.

– Konieczność składania deklaracji i prowadzenia ewidencjiilościowej energii elektrycznej jest szczególnie uciążliwa w sytuacji, gdywytwórca energii nie jest podatnikiem z tytułu żadnej innej czynności.Prowadzenie ewidencji i składanie wielostronicowych zerowych deklaracji jestcałkowicie zbędne i niepotrzebnie obciąża zarówno wytwórców energii, jak iadministrację skarbową – mówi Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energiii zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

W 2013 roku wprowadzono zwolnienie od akcyzy zużycia energiielektrycznej wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1MW. Mogą z niego korzystać mali wytwórcy, którzy wytwarzając energię zużywająjej część lub całość na potrzeby własne. Ten uciążliwy obowiązek ustał, lecztylko w zakresie zapłaty podatku. Na niewielkich wytwórcach nadal ciążyobowiązek składania comiesięcznych (zerowych) deklaracji dla podatku akcyzowegooraz prowadzenia ewidencji energii elektrycznej.

Obowiązek ten został potwierdzony w interpretacjiindywidualnej ministra finansów za pośrednictwem Izby Skarbowej w Katowicach(nr IBPP4/4513-83/16/MK).

 

Konfederacja Lewiatan

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here