Laudato si: panowanie nad ziemią oznacza odpowiedzialność za nią


Słowa”czyńcie sobie ziemię poddaną” należy rozumieć właściwie, nie jakobezlitosną eksploatację natury lecz jako przyjęcie odpowiedzialności -przekonywał ks. prof. Waldemar Chrostowski podczas konferencji nt.zrównoważonego rozwoju w świetle ekologicznej encykliki Laudato si.

 

Prof.Chrostowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zwróciłuwagę, że papież Franciszek w swojej ekologicznej encyklice Laudato sipodkreślił, że “nigdy nie traktowaliśmy tak źle i nie okaleczyliśmynaszego wspólnego domu, jak to miało miejsce w ciągu ostatnich dwóchstuleci”.

 

Profesorwskazał, że papież w swej encyklice dodaje, iż przez błędną interpretację słów”czyńcie sobie ziemię poddaną” doszło do “bezlitosnejeksploatacji natury”.

 

– Nie jestto poprawna interpretacja Biblii, tak jak to rozumie Kościół. Musimy dziśstwierdzić, że choć z faktu bycia stworzonymi na boży obraz i nakazu czynieniasobie ziemi poddaną, nie można wywnioskować absolutnego panowania nad innymistworzeniami – powiedział Chrostowski .

 

Profesorzaznaczył, że “panowanie” w biblijnym znaczeniu, oznaczaodpowiedzialność. – Panujcie, czyli przyjmijcie na siebie odpowiedzialność, bojako jedyne istoty stworzone, jesteście stanie to świadomie pojąć. Papież mówi,ta odpowiedzialność wobec Ziemi należącej do Boga oznacza, że człowiekobdarzony inteligencją musi szanować prawa natury i delikatną równowagę międzybytami tego świata – dodał kapłan.

 

W sobotę wSejmie na temat “Zrównoważonego rozwoju w świetle encykliki Laudatosi” dyskutowali przedstawiciele Kościoła katolickiego i polskich władz.

 

EncyklikaLaudato si (Pochwalony bądź) opublikowana została w połowie 2015 r. Mówi o roliochrony środowiska i żyjącym w nim człowieku. Papież Franciszek apeluje w niejo ekologiczne nawrócenie. Franciszek podkreśla w dokumencie, że ziemia”protestuje z powodu zła, jakie jej wyrządzamy nieodpowiedzialnymwykorzystywaniem i rabunkową eksploatacją dóbr”. Zwraca uwagę nakonieczność drastycznej redukcji emisji m.in. dwutlenku węgla poprzezzastępowanie paliw kopalnych i rozwijanie odnawialnych źródeł energii.

 

W encyklicepapież Franciszek przekonuje, że konieczne jest połączenie troski o środowiskoze szczerą miłością do człowieka i z ciągłym zaangażowaniem wobec problemówspołeczeństwa. Według niego cała ludzkość powinna zjednoczyć się w dążeniu dozrównoważonego i zintegrowanego rozwoju, gdyż “jest jeszcze zdolna dowspółpracy w budowaniu naszego wspólnego domu”.

 

 

PAP

fot. Pixabay

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here