Łącząc Europę: Dofinansowanie na infrastrukturę energetyczną


Do 19 sierpnia 2014 r. w ramach instrumentu „Łącząc Europę” można składać wnioski o dofinansowanie dla projektów w zakresie tworzenia infrastruktury energetycznej, znajdujących się na liście projektów wspólnego zainteresowania (z ang. Project of Common Interest – PCI).

Dofinansowane mogą zostać zarówno prace studyjne, jak i roboty budowlane. Wsparcie w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (z ang. Connecting Europe Facility – CEF) mogą uzyskać projekty wspólnego zainteresowania, które w największym stopniu przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw w UE oraz budowy wspólnego rynku energii.

Kryteria przyznania wsparcia to: dojrzałość projektu, transgraniczny wymiar projektu, tj. obszar oddziaływania i liczba państw członkowskich zaangażowana w przedsięwzięcie, zakres korzyści zewnętrznych z realizacji projektu np. bezpieczeństwo dostaw, komplementarność z innymi projektami umieszczonymi na liście PCI, finansowe bariery realizacji projektu, jakość dokumentacji aplikacyjnej i proponowanych rozwiązań, które będą zastosowane w projekcie, potrzeba realizacji projektu, tj. wpływ na eliminację tzw. wąskich gardeł w infrastrukturze, wpływ na zmniejszenie izolacji energetycznej, wpływ na tworzenie wspólnego rynku w zakresie energii, wpływ pomocy finansowej na realizację projektu.

Lista rankingowa wraz z listą rezerwową zostanie ogłoszona w listopadzie 2014 roku. Umowy o udzielenie dotacji będą podpisywane na początku 2015 roku.

Instrument „Łącząc Europę” (z ang. Connecting Europe Facility – CEF) dla energii zastępuje program TEN-E (budżet tego programu to 155 mln euro w latach 2007-2013). CEF został opracowany na podstawie doświadczeń Europejskiego programu energetycznego na rzecz naprawy gospodarczej (z ang. European Energy Programme for Recovery – EEPR) i stanowi uzupełnienie wsparcia z funduszu spójności/strukturalnych.
 

Redakcja reo.pl

fot. freeimages.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here