La transformation d'énergie, czyli francuski przykład


Emannuel Macron, w trakcie swojego głośnego wystąpienia, na paryskiej Sorbonie, przedstawiał wizję nowej Europy. W kontekście energii, faktycznie widziałby wielkie zmiany, polegające na odejściu jej produkcji z dotychczasowych, głównych źródeł. O reakcji w Polsce, na pomysł wyższego opodatkowania wydobycia węgla pisaliśmy na reo.pl dużo. Ale jak wygląda francuski rynek? I czy Paryż ma moralne prawo pospieszać, w kierunku zmian, resztę kontynentu? Analizuje Dorotra M. Zielińska.

Francja chce zwiększyć udział OZE zobecnych 20% do 40% w roku 2030. W latach 2018-22 rząd francuski przeznaczy20miliardów euro na transformację energetyczną: 9 mld euro zainwestuje w poprawęefektywności energetycznej, 7 mld zainwestuje w OZE i 4 mld w przyjazne dlaśrodowiska pojazdy. 

Ponieważ źródłem 20% emisji gazówcieplarnianych są budynki mieszkalne, aż 9 mld euro zostanie przeznaczonych natermoizolację. Środki zostaną skierowane przede wszystkim do rodzin o niskichdochodach oraz na ocieplanie budynków użyteczności publicznej. W efekcie tychdziałań liczba niedocieplonych budynków mieszkalnych spadnie o połowę, apublicznych – o jedną czwartą. 

W wyniku wsparcia energetykiodnawialnej kwotą 7 mld euro ilość czystej energii wyprodukowanej we Francji mawzrosnąć w ciągu najbliższych 5 lat o 70%. W przypadku instalacjifotowoltaicznych małej mocy stosowany będzie system taryf gwarantowanych. Nawiększe elektrownie słoneczne –dachowe i naziemne – rozpisywane będą aukcje.

4 mld zł będę przeznaczone nazmniejszenie zanieczyszczeń emitowanych przez transport. Francja zamierza toosiągnąć nie tylko poprzez dalszy rozwój sieci kolejowej czy transportupublicznego, ale też wsparcie gospodarstw o niskich dochodach w wymianieprzestarzałych samochodów. Ten program ma doprowadzić do wymiany 10 mlnsamochodów z silnikiem benzynowym wyprodukowanych przed 1997 rokiem lub aut zsilnikiem Diesla sprzed 2001 roku na nowsze. 

W tym kontekście ciekawy jest jedenz celów francuskiej polityki energetycznej: zakaz produkcji samochodów nabenzynę i silniki Diesla, który ma obowiązywać już w roku 2040. W tym samymroku Francja planuje całkowicie zaprzestać wydobycia ropy i gazu! Obecnieobowiązujące licencje nie będą przedłużane, nie będą też wydawane nowe. 

Do 2022 roku Francja zaprzestanieprodukcji energii elektrycznej z węgla oraz ograniczy do 50 proc. udziałenergetyki jądrowej, który obecnie wynosi 75%. Atom zastąpią źródła odnawialne.Plan inwestycyjny rządu ogłoszony przez Marcona ma przyspieszyć ograniczenie udziałuenergii atomowej w strukturze energetycznej Francji – wcześniej 50% udział miałzostać osiągnięty w 2025 roku, obecnie już w 2022. 

Najstarszy reaktor w elektrowniFessenheim ma być wyłączony w 2019 roku. Ogólnie rząd planuje zamknąć 17 z 58reaktorów jądrowych. Zlikwidowanych zostanie również 5 elektrowni węglowych.Węgiel, który obecnie wykorzystuje się we Francji do wyprodukowania 5% energiizostanie wyeliminowany do 2020 roku.

 

Dorota M. Zielińska / REO.pl


fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here