Kurtyka: Clean Energy Hub wesprze rozwój innowacji w energetyce


– Chcemy nie tylko przyspieszyć tworzenie polskichinnowacyjnych technologii, ale również zorganizować platformę ich łatwiejszegowdrażania w dużych podmiotach sektora energii w Polsce – powiedziałwiceminister energii Michał Kurtyka podczas konferencji Business Energy Mixer.W spotkaniu, które odbyło się 21 grudnia 2016 r. w Centrum Kreatywności wWarszawie udział wzięła również wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

 

Wiceminister Kurtyka zwrócił uwagę, że transformacjapolskiej energetyki, jej rozwój w kierunku nowoczesnych technologii to wyzwanieo charakterze strategicznym m.in. z powodu trudnych uwarunkowań technicznychkrajowych mocy wytwórczych i przesyłowych. – Nasza nowa inicjatywa Clean EnergyHUB ma wspierać rozwój polskiego sektora energetycznego i przyczyniać się w tensposób do rozwoju nowych technologii – dodał.

 

Wspomniał również, że resortowi energii zależy nakompleksowym wsparciu innowacyjnych technologii energetycznych: odtechnologicznego, po marketingowe i biznesowe. – Naszym celem jest nie tylkoprzyspieszenie prac związanych z tymi technologiami, ale też zorganizowanieplatformy, która przyczyni się do ich łatwiejszego wdrażania w dużych podmiotachsektora energii w Polsce, a także promocji za granicą – podkreślił. Dodałrównież, że szansę na udział w projekcie mają inicjatywy z zakresuelektromobilności, technologii niskoemisyjnych, czystych technologii węglowych,energii z recyklingu, inteligentnej urbanizacji czy energii ze źródełodnawialnych.

 

Projekt „Clean Energy HUB” wesprze rozwój sektoraenergetycznego w Polsce w oparciu o firmy polskie i zagraniczne, którebezpośrednio wpływają na rozwój tego rynku – również poprzez powiększanieswoich flot o samochody elektryczne, czy wykorzystywanie zielonych rozwiązań wbiznesie. – To praktyczny przykład tego, jak powinny wyglądać rozwiązaniapubliczne przyjazne przedsiębiorcom – ocenił wicemnister Kurtyka. – Stawiamy narozwój innowacji, podnoszenie kwalifikacji przedsiębiorców, zwiększamy ichszanse na rozwój, otwierając im rynki zagraniczne oraz uzyskując efekt skali –dodał.

 

Program ruszy w 2017 r., a wszystkie informacje na jegotemat firmy zainteresowane udziałem znajdą na stornie internetowej ME.

ME

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here