Kredyt lub leasing na poprawę efektywności energetycznej


Eko Energia, nowy produkt oferowany w formie kredytu lub leasingu przez Bank Millennium i Millennium Leasing, przeznaczony jest na finansowanie nowoczesnych rozwiązań z zakresu energooszczędnych technologii oraz odnawialnych źródeł energii. Finansowanie udzielane jest w ramach Programu Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej – PolSEFF.

W ramach umowy o współpracę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz udziału w Programie Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce (PolSEFF), Bank Millennium i Millennium Leasing proponują finansowanie inwestycji, które przyczynią się do poprawy efektywności energetycznej polskiego sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP). Dla przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem finansowania, przygotowany został cykl bezpłatnych seminariów w całej Polsce.

Co zyskają przedsiębiorcy?

Beneficjenci programu PolSEFF otrzymują dofinansowanie w postaci premii inwestycyjnej ze środków unijnych, w wysokości 10% lub 15% wartości finansowania. Premia jest wypłacana po pomyślnej realizacji projektu. Wysokość premii uzależniona jest od uzyskanych efektów oszczędności energii. W wyniku realizacji inwestycji przedsiębiorcy mogą też liczyć na roczne oszczędności energii na poziomie co najmniej 20%. Ponadto, przedsiębiorcy otrzymują bezpłatną pomoc inżynierów PolSEFF przy opracowywaniu założeń projektów i ich ocenie.

Oferta PolSEFF skierowana jest do podmiotów spełniających wymogi europejskiej definicji małego i średniego przedsiębiorstwa (MŚP), tj. firm prywatnych, prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski, zatrudniających nie więcej niż 249 pracowników, uzyskujących przychody roczne nieprzekraczające równowartości 50 mln euro bądź posiadających aktywa o wartości nieprzekraczającej równowartości 43 mln euro.

Jakie inwestycje można sfinansować dzięki krefytowi Eko Energia lub leasingowi Eko Energia?

Inwestycje w technologie pozwalające na osiągnięcie co najmniej 20% poprawy efektywności zużycia energii (m.in. zakup i wymiana maszyn na bardziej energooszczędne od obecnie stosowanych);
Przedsięwzięcia inwestycyjne zwiększające efektywność wykorzystania energii w budynkach – m.in. kompleksowa termomodernizacja nieruchomości, inwestycje w odnawialne źródła energii lub urządzenia podnoszące efektywność jej wykorzystania, które umożliwiają zmniejszenie zużycia energii w budynkach komercyjnych i administracyjnych przedsiębiorstwa o co najmniej 30%;
Inwestycje związane z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych – produkcja energii na własne potrzeby przedsiębiorstwa – na małą skalę (np. pompy ciepła, geotermia, kogeneracja, trigeneracja, energetyczne wykorzystanie biomasy, kolektory słoneczne z wyłączeniem fotowoltaiki).

Przedsiębiorcy zainteresowani realizacją energooszczędnych inwestycji w ramach programu PolSEFF, mogą wziąć udział w bezpłatnych seminariach, organizowanych przez Bank Millennium i Millennium Leasing w całej Polsce. Spotkania będą okazją do szczegółowego zapoznania się z założeniami programu, jego wymaganiami oraz procesem ubiegania się o finansowanie i dotację.

Redakcja reo.pl

fot.: sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here