Kraków: przyjęto przejściową uchwałę antysmogową


Małopolskisejmik przyjął tymczasową uchwałę antysmogową dla Krakowa, która zakazujestosowania do ogrzewania paliw niskiej jakości. Będzie ona obowiązywać od lipcabr. do 31 sierpnia 2019 r.; potem wejdą w życie przepisy całkowicie zakazująceużywania paliw stałych.

Przyjętaw poniedziałek przez małopolskich radnych uchwała ma charakter techniczny.Porządkuje bowiem przepisy wprowadzane na terenie województwa poprzez dwiewcześniejsze uchwały antysmogowe. Przepisy dla Krakowa, które zostały uchwalonew styczniu 2016 r. wprowadzają całkowity zakaz palenia węglem i drewnem wkotłach, kominkach i piecach od 1 września 2019 r.

Drugauchwała, dotycząca pozostałego obszaru Małopolski, została uchwalona 23stycznia tego roku. Wprowadza zakaz stosowania niskiej jakości paliw stałych od1 lipca br. oraz zobowiązuje mieszkańców do wymiany kotłów na te spełniającenajwyższe unijne normy (tzw. wymagania ekoprojektu). Najgorsze piece, tzw.kopciuchy, mają zniknąć z Małopolski do 2023 r., a właściciele kotłów 3. i 4.klasy muszą je wymienić do 2026 r.

Zgodnie zprzyjętą w poniedziałek uchwałą w Krakowie zostanie wprowadzony zakazstosowania w piecach paliw stałych niskiej jakości, które uwalniają doatmosfery najwięcej toksycznych związków i pyłów. Są to przede wszystkim miaływęglowe i niskiej jakości węgiel, a także biomasa o wilgotności powyżej 20proc. Zakaz będzie obowiązywał od lipca br. do 31 sierpnia 2019 r.; potemwejdzie w życie właściwa uchwała całkowicie zakazująca używania paliw stałychdo ogrzewania domów.

Jaktłumaczył podczas sesji wicemarszałek Małopolski Wojciech Kozak, przyjęta uchwałazdecydowanie uszczelni przyjęte wcześniej przepisy i nie powinna budzićwątpliwości mieszkańców Krakowa, którzy skarżą się, że w dalszym ciągu zdarzająsię przypadki palenia paliwami najgorszej jakości.

– Tauchwała uzupełniająca to element pedanterii i łącznik między uchwałą Małopolskąi Krakowem – zaznaczył Kozak.

Przypomniał,że prezydent Krakowa wydał pozytywną opinię do projektu uchwały, jednocześniezaznaczając, że regulacja ta stanowi kolejny, ważny element niezbędny doosiągnięcia założonej jakości powietrza w mieście.

Uchwałazostała przyjęta 17 głosami za, przy 12 głosach wstrzymujących. Żaden radny niezagłosował przeciw.

PAP

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here