Kraków: Od października kontrole palenisk


Od 1października strażnicy miejscy w Krakowie zaczną kontrole palenisk – podałMarcin Warszawski ze Straży Miejskiej. To jedno z działań podejmowanych przezmiasto w walce o czystsze powietrze. W poprzednim sezonie grzewczym obecnośćsubstancji zabronionych stwierdzono w 477 piecach.

 

Strażnicypojawią się tam, gdzie w zeszłym roku mieszkańcy najczęściej zgłaszaliproblemy, gdzie sami przeprowadzali kontrole oraz w miejscach, gdzie zgodnie zinwentaryzacją z l. 2013-2015 było najwięcej pieców węglowych.

 

Kontrolebędzie prowadzić 27 strażników z Referatu Kontroli Odpadów oraz z SekcjiEkologicznych, a w razie potrzeby wesprze ich kolejnych 98 strażników mającychprzeszkolenie w zakresie kontroli zakazu spalania odpadów.

 

W poprzednimsezonie grzewczym krakowscy strażnicy miejscy skontrolowali prawie 3,5 tys.palenisk, niemal dwa razy więcej niż rok wcześniej (2014/15 – 1 tys. 770kontroli). Obecność substancji zabronionych stwierdzono w 477 piecach. Sprawcównielegalnego spalania odpadów w 260 przypadkach ukarano mandatami karnymi, 203osoby zostały pouczone. W sytuacjach spornych strażnicy pobierali próbkipopiołu, które były poddawane analizie laboratoryjnej.

 

– Skalaujawnianych nieprawidłowości nie była jednak bardzo duża. Zgłoszeniainterwencyjne od krakowian dotyczyły najczęściej „czarnego, duszącego dymu”.Kontrole w większości przypadków pokazywały, że jego źródłem jest jednak niskajakość węgla oraz stan palenisk, a nie samo spalanie odpadów – poinformował wpiątek Warszawski.

 

Krakowscystrażnicy miejscy prowadzą kontrole palenisk od 2009 r. Działają w oparciu oupoważnienia wydane przez prezydenta miasta, na mocy ustawy o prawie ochronyśrodowiska. Uprawniają one do wejścia na posesje i sprawdzenia, czy wpaleniskach nie są spalane: płyty meblowe, stolarka okienna czy plastikowebutelki.

 

Wnieruchomościach prywatnych kontrole mogą być prowadzone od godz. 6 do 22, atam, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza, przez całą dobę. Wedługobowiązujących przepisów osoba, która udaremnia lub utrudnia wykonanie kontrolipaleniska popełnia przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. Wsytuacji, gdy właściciel posesji odmawia wpuszczenia funkcjonariuszy, namiejsce wzywana jest policja.

 

Ale kontroleto nie wszystko. Władze miasta namawiają właścicieli pieców węglowych, bywymieli je na bardziej ekologiczne źródła ciepła. Jeszcze do końca tego rokukrakowianie, którzy się na to zdecydują, mogą liczyć na zwrot do 100 proc. kosztów.Prostsza jest też sama procedura uzyskania dotacji na cel – można wybrać firmę,która wymieni piec, a potem rozliczy się bezpośrednio z gminą.

 

Przeznajbliższe pół roku po Krakowie krążył będzie “Ekotramwaj”, w którymmożna uzyskać informacje o Programie Ograniczenia Niskiej Emisji i LokalnymProgramie Osłonowym oraz o zasadach wymiany pieców węglowych.

 

– Staramysię zachęcić do tego jak najwięcej osób. Od momentu, kiedy tramwaj zacząłjeździć, zauważyliśmy wzrost liczby składanych wniosków i więcej osób przychodzizasięgnąć informacji – mówiła PAP dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska wUrzędzie Miasta Krakowa Ewa Olszowska-Dej. – W tym roku rozpatrzyliśmy ponad3,7 tys. wniosków, a podpisane umowy dotyczą wymiany 5,2 tys. pieców w 2016 ikolejnych 1,3 tys. w 2017 – dodała.

 

Wedługinwentaryzacji prowadzonej w l. 2013-15 w Krakowie było 24,5 tys. piecówwęglowych, ale wiele z nich zostało już wymienionych i obecnie – jak podajeWydział Kształtowania Środowiska – może działać ok. 17 tys. takich palenisk.

 

 

PAP

fot. Pixabay

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here