Kraków będzie miał plan gospodarki niskoemisyjnej

Władze samorządowe Krakowa chcą dla miasta planu gospodarki niskoemisyjnej, który pomoże w bardziej skutecznej walce z problemem jakości powietrza. W przetargu na wykonanie planu wygrał Consus Carbon Engineering wraz z partnerem.

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) to dokument strategiczny, którego celem jest określenie ścieżki rozwoju gminy w kierunku zwiększenia efektywności energetycznej i poprawy jakości powietrza. Dokument ten wyznacza konkretne cele m.in. w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w mieście. Wyznaczy on dla Krakowa kierunki działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię, czy gospodarka odpadami. Plan ma być również ściśle związany z realizacją zapisów Programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych.

Opracowanie i wprowadzenie w życie wytycznych planu wiąże się przede wszystkim z możliwością pozyskiwania funduszy europejskich dla miasta. Kraków i inne miasta, aby móc aplikować o środki z Unii na lata 2014-2020 na m.in. ograniczenie niskiej emisji i poprawę efektywności energetycznej, muszą dysponować PGN. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Krakowa ma zostać opracowany do października 2015 r. W życie wejdzie po uchwaleniu go przez Radę Miasta Krakowa.

– Jesteśmy dumni, że Consus Carbon Engineering wykona tak prestiżowy projekt. Prace zaczniemy od określenia wielkości emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń w Krakowie. Następnie na tej podstawie zostaną zaplanowane konkretne działania na lata 2014-2020, które przyczynią się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji. Uwzględnimy specyficzne geograficzne położenie miasta w niecce. Skoncentrujemy się na poprawie efektywności energetycznej budynków oraz infrastrukturze transportowej miasta i komunikacji publicznej – mówi Tomasz Pawelec, kierownik ds. usług dla administracji w Consus Carbon Engineering. – Poza tym jest to dla nas osobiście bardzo ważne, gdyż sami żyjemy w Krakowie i chcemy, aby dzięki opracowanemu przez nas planowi Kraków był lepszym miejscem do życia dla nas i naszych dzieci – dodaje.

Radni, mając na uwadze poprawę jakości krakowskiego powietrza, uchwalili w październiku ubiegłego roku prezydencki projekt opracowania i wdrażania PGN. Kraków przeznaczył na opracowanie planu 190 tys. złotych (z czego 85 proc. będzie najprawdopodobniej pochodziło z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Przygotowanie kompleksowego planu zlecono zewnętrznej firmie. Przetarg na wykonanie PGN wygrała firma Consus Carbon Engineering we współpracy z Projektowanie Systemów Grzewczych Andrzej Łazęcki.

Redakcja reo.pl
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here