Konsorcjum AWBUD nie zbuduje EC na biomasę dla Widok Energia

Konsorcjum AWBUD i Zakładów Remontowych Energetyki ELKO odstąpiły od umowy na budowę elektrociepłowni na biomasę dla Widok Energia w miejscowości Koniecwałd, z przyczyn leżących po stronie zamawiającego – poinformował AWBUD.

AWBUD podał, że powodem odstąpienia od umowy był brak udzielenia przez zamawiającego gwarancji zapłaty za roboty budowlane, pomimo wezwania.

– W wyznaczonym terminie wykonawca nie uzyskał od zamawiającego żądanej gwarancji zapłaty i w związku z tym odstąpił od umowy z winy zamawiającego ze skutkiem na przyszłość – podał AWBUD.

Przedmiotem umowy było wykonanie “pod klucz” elektrociepłowni na biomasę Widok Energia w miejscowości Koniecwałd, powiat sztumski, obejmującego dostawę wraz z montażem i uruchomieniem kompletnego bloku energetycznego na biomasę w postaci słomy wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem robót budowlanych obejmujących halę produkcyjną i infrastrukturę na umożliwienie prawidłowego funkcjonowania elektrociepłowni na biomasę typu słoma.

 

MZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here