Konkurs „Prawo z energią”: zgłoszenia do końca lutego


Tylko do 28 lutego 2014 r. można przesyłać prace na Ogólnopolski Konkurs Prawa Energetycznego “Prawo z energią”. Konkurs skierowany jest do studentów oraz absolwentów do 27. roku życia i składa się z dwóch etapów.

W ramach pierwszego etapu należy napisać i przesłać do dnia 28 lutego 2014 r. esej (tzw. esej z ilustracjami) na jeden z poniższych tematów:

I. Zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki a polityka energetyczna państwa.
II. II. Na drodze do liberalizacji rynku gazu w Polsce.
III. III. Przerwy w dostawach energii elektrycznej – czy to możliwe?
IV. IV. Inwestycje liniowe – cywilnoprawne i administracyjnoprawne sposoby zapewnienia dostępu do nieruchomości na potrzeby budowy sieci przesyłowych i dystrybucyjnych a projekt ustawy o korytarzach przesyłowych.
V. V. Wpływ rozwiązań prawnych („mały i duży trójpak”) na rozwój generacji rozproszonej ze źródeł odnawialnych.
VI. VI. System wsparcia dla wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji z ciepłem w Prawie energetycznym – stan obecny i perspektywy na przyszłość.

Do drugiego etapu przejdzie 5 osób, których eseje zostaną najlepiej ocenione przez Radę Naukową. Gala Finałowa odbędzie się 1 kwietnia 2014 r. w Poznaniu.

Gotowe prace należy przesyłać na adres konkurs.energia@elsa.poznan.pl do dnia 28 lutego 2014 r.

 

Patronem medialnym konkursu jest portal reo.pl.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here