Konkurs Ministerstwa Energii dla klastrów energetycznych


Ministerstwo Energii zapraszaklastry energii do udziału w konkursie dla klastrów energii, w którymwyróżnione klastry otrzymają Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii.Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 30 września 2017 roku.

Celemorganizowanego przez resort energii konkursu jest wyróżnienie specjalnymcertyfikatem tych klastrów energii, które zaprezentują najlepszą wizję swojegorozwoju. Należy zaprezentować najatrakcyjniejszą strategię rozwoju obszaruswojej działalności. Trzeba w niej uwzględnić lokalne potrzeby energetyczneoraz wykorzystanie potencjału i zasobów lokalnie dostępnych. Największe szansewięc będą miały projekty, które zakładają zrealizowanie strategii w oparciu o miejscowepotrzeby jednocześnie wykorzystując współpracę pomiędzy lokalnymi podmiotami,osiągając efekt synergii.

W tej chwilidofinansowanie na inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii dlauczestników klastra obejmuje działania: 1.1.”Wspieranie wytwarzania idystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”, poddziałanie 1.1.1.„Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródełwraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej” z ProgramuOperacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Regulaminkonkursu oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć TUTAJ 

REO.pl

źródło:Ministerstwo Energii

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here