Konkurencyjne ceny systemów PV z magazynami energii na aukcji przeprowadzonej we Francji


Francuski Minister Ekologii,Zrównoważonego Rozwoju oraz Energii opublikował wyniki dwóch przetargów,przeprowadzonych w połowie sierpnia. Zwycięskie oferty na budowę systemów PV z magazynami energii nazamorskich terytoriach Francji miały stawki aż o 40% niższe niże te oferowane wpoprzednich aukcjach.

Celem przetargówogłoszonych przez Ministerstwo Ekologii, Zrównoważonego Rozwoju oraz Energii naterenach zamorskich Francji była selekcja projektów o łącznej mocy 75 MW.Pierwsza aukcja była nastawiona na instalacje fotowoltaiczne z magazynamienergii, a druga na systemy PV z autokonsumpcją produkowanej energii.

W wyniku aukcji,wsparcie przyznano 109 projektom, z czego 67 to instalacje fotowoltaiczne zmagazynami energii. Ich łączna moc wyniesie 63,3 MW, a gwarantowana cena zazakup energii elektrycznej z instalacji wyniesie 113.6 euro/MWh. Dodatkowo,około 50% zwycięskich firm zobowiązały się przeprowadzić przedsięwzięcia jakoinwestycje własne, w wyniku czego zyskają dodatkową premię w wysokości 3euro/MWh. Każda z instalacji będzie posiadała urządzenia magazynujące opojemności od 100 kW do 250 kW.

MinisterEkologii w rządzie Francji, Nicolas Hulot, podkreśla, że przeprowadzona aukcjawprowadzi dynamikę do sektora energii odnawialnej jako że rozwój systemów fotowoltaicznychz magazynami energii będzie ogrywał bardzo ważną funkcję w produkcjibezpiecznej i czystej energii elektrycznej w przyszłości.

„Rozwójinstalacji wyposażonych w urządzenia magazynujące wyprodukowaną energię zapewnistałą, bezpieczną i ciągłą dostawę energii z dużą korzyścią dla jejkonsumentów” – dodaje Nicolas Hulot.

Jeszcze przedogłoszeniem aukcji, wielu komentatorów podkreślało, że rozproszone źródłaenergii odnawialnej w połączeniu z urządzeniami magazynującymi mają największeekonomiczne i logistyczne uzasadnienie na zamorskich terytoriach kraju. WedługMinistra Nicolasa Hulot, dotychczasowe ceny za energię elektryczną na wyspachfrancuskich wahają się w okolicy 200 euro/MWh i wynikają głównie z wysokichkosztów produkcji energii z paliw kopalnych, w tym diesla. Ceny, po którychaukcje zostały wygrane pokazują rozwój instalacji PV z magazynami energii,które stają się coraz bardziej konkurencyjne względem innych źródeł energii.

REO.pl

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here