Koniec zapisów na akcje Energi dla dużych inwestorów indywidualnych

Liczba akcji oferowanych objętych zapisami dużych inwestorów indywidualnych już pierwszego dnia zapisów przekroczyła 7.076.103. W związku z tym akcjonariusz sprzedający poinformował, że przyjmowanie zapisów na akcje Energa S.A. w kategorii dużych inwestorów indywidualnych zostało zakończone 19 listopada 2013 roku. Nadal trwają zapisy w kategorii inwestorów indywidualnych, które zgodnie z harmonogramem przedstawionym w prospekcie zakończą się 2 grudnia.

Zgodnie z zasadami opisanymi w prospekcie, akcjonariusz sprzedający może skorzystać z uprawnienia do zwiększenia liczby akcji oferowanych dużym inwestorom indywidualnym nie później niż przed przekazaniem do publicznej wiadomości informacji na temat ostatecznej liczby akcji oferowanych w ofercie oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów.

– Tak duże zainteresowanie akcjami Energa S.A. jest dobrym zwiastunem dla całej transakcji. Wskazuje również, że nasza oferta i strategia pokazane w prospekcie są pozytywnie odbierane. Zarząd Energa S.A. dołoży wszelkich starań, żeby nie zawieść oczekiwań inwestorów wobec naszej Spółki – powiedział Mirosław Bieliński, prezes Zarządu spółki.

Energa, trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w Polsce pod względem wolumenu energii dystrybuowanej do odbiorców końcowych, 18 listopada opublikowała prospekt emisyjny przygotowany w związku z ofertą publiczną do 141.522.067 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 10,92 zł każda oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie 269.139.114 akcji zwykłych na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 10,92 zł każda, w tym akcji oferowanych, do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 15 listopada 2013 roku. Akcje w ofercie są oferowane wyłącznie przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej. Intencją akcjonariusza sprzedającego jest, aby ostateczna liczba akcji oferowanych w ramach oferty wraz z liczbą akcji stabilizujących nie przekroczyła 141.522.067 akcji zwykłych na okaziciela serii AA spółki.

Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje oferowane do 2 grudnia 2013 roku (do godziny 23:59). Budowa księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych jest prowadzona do 3 grudnia 2013 roku. Po jej zakończeniu inwestorzy instytucjonalni będą mogli składać zapisy na akcje oferowane w dniach 4-6 grudnia 2013 roku.

 

Redakcja reo.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here