Kongres greenPOWER: Z punktu widzenia ministra środowiska OZE są niezwykle ważne


Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska uczestniczył w IV Międzynarodowym Kongresie Energii Odnawialnej greenPOWER w Warszawie. Główną myślą przyświecającą tegorocznemu spotkaniu jest „Energia ze źródeł odnawialnych kluczem do bezpieczeństwa energetycznego XXI wieku”.

– Mimo, że cała energetyka jest w gestii ministra gospodarki, w tym także OZE, to z punktu widzenia ministra środowiska odnawialne źródła energii są niezwykle ważne – powiedział minister Gawłowski. Wciąż istnieją ogromne niezagospodarowane rezerwy odnawialnych źródeł energii. Gigantycznie dużo mamy rezerw choćby w zasobach biomasy pochodzenia rolniczego, czy biogazu. – Musimy pamiętać, że nasza energetyka wciąż jest oparta na węglu i prowadząc dyskusję na forum międzynarodowym o polityce klimatycznej, to nie mamy wyboru musimy myśleć o dywersyfikowaniu źródeł wytwarzania energii. Szukania innych rozwiązań. – podkreślił Gawłowski. Stąd z jednej strony dyskusja o budowie elektrowni atomowej w Polsce. Z drugiej strony wielkie nadzieje związane z gazem łupkowym. A tak naprawdę, z naszego punktu widzenia, absolutnym polem działania musi być wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Zwłaszcza że OZE, jak się wydaje, nie wymaga bezpośredniego zaangażowania pieniędzy z budżetu państwa. Dlatego biorąc to pod uwagę i rezerwy, jakie istnieją, trzeba skoncentrować się na biomasie pochodzenie rolniczego. Ministerstwo Środowiska ma bardzo krytyczny stosunek do wykorzystywania biomasy pochodzenia leśnego i tzw współspalania. – W naszej ocenie nie jest to dobry pomysł. Ale przyglądamy się i popieramy każdą inicjatywę ograniczające emisje CO2 i zmniejszającą wykorzystywanie surowców kopalnych. – dodał wiceminister.

Kongres greenPOWER to miejsce spotkań, dyskusji i integracji przedstawicieli polityki, biznesu i nauki zainteresowanych rozwojem sektora odnawialnych źródeł energii. W poprzednich edycjach Kongresu wiodącymi tematami dyskusji były takie kwestie, jak rola odnawialnych źródeł w kontekście spowolnienia gospodarczego wywołanego globalnym kryzysem (I edycja), możliwość realizacji celów pakietu klimatyczno-energetycznego (II edycja) oraz światowe kierunki rozwoju odnawialnych źródeł energii, w tym priorytety unijne wynikające z prezydencji Polski w Radzie UE (Ill edycja). Kongres greenPOWER stał się jednym z najważniejszych wydarzeń branży OZE w Polsce, gromadząc ponad 1000 uczestników. Na poprzednich edycjach wśród gości kongresu byli m.in. prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, prof. Maciej Nowicki, minister środowiska, Waldemar Pawlak, wicepremier i minister gospodarki, Rainer Hinrisch-Rahlwes, prezes Europejskiej Federacji Energii Odnawialnych, dr Jarosław Pietras, dyrektor Rady Unii Europejskiej, Bogusław Sonik eurodeputowany oraz wielu innych znamienitych dyskutantów.

 

Kongres greenPOWER 2013, fot. MŚ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here