Kongres greenPOWER 2014: czy kryzys energetyczny jest nieunikniony?


Światowy kryzys energetyczny – mit czy rzeczywistość? Próbę odpowiedzi na to pytanie podjęli prelegenci i uczestnicy 5 Międzynarodowego Kongresu Energii Odnawialnej, który w dniach 23 i 24 września odbywa się w Warszawie.

Pierwszy dzień Kongresu zdominowała tematyka polityki energetycznej i przyszłości energii ze źródeł odnawialnych. Frank Wouters, ekspert sektora OZE i zastępca Dyrektora Generalnego Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej w latach 201-2014 wskazywał na zmianę paradygmatu energetycznego największych gospodarek świata, a zwłaszcza gospodarki Niemiec. Przypomniał, że 7 mln ludzi rocznie jest zabijanych przez zanieczyszczenia powietrza. W obliczu tak dramatycznych statystyk, właściwym podejściem wydaje się stopniowe, acz zdecydowane, przechodzenie na energetykę odnawialną.

W trakcie pierwszej Sesji Plenarnej Kongresu uczestnicy mogli zapoznać się również z problematyką zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, którą w swoim referacie przedstawił bliżej dr Jarosław Pietras, Dyrektor Generalny w Radzie Unii Europejskiej oraz z punktem widzenia sytuacji na rynku OZE okiem międzynarodowego giganta energetycznego – GE. Christoph Glaser, Dyrektor Finansowy GE na Niemcy i Europę wyjaśnił, w jaki sposób strategia GE uwzględnia pewną wizję zmian europejskiego sektora energetycznego. Następnie, o innowacyjności, która jest warunkiem realizacji skutecznych strategii energetycznych przyszłości, opowiedział prof. dr hab. Witold Orłowski, znany ekonomista, Członek Rady Gospodarczej przy Premierze RP oraz główny doradca ekonomiczny PwC Polska. Przpomniał on, że historia energetyki to w rzeczywistości wielka historia innowacji, ponieważ to one leżą u podstaw rozwoju gospodarczego. Na koniec tej części Kongresu, o tym dlaczego jesteśmy, nie tylko w sektorze energetyki, na rozdrożu, opowiedział niezależny ekspert Marcin Popkiewicz. Stwierdził on dobitnie, że owszem, wydobycie węgla w Polsce ma bogatą historię, ale nie ma przyszłości. Przypomniał również o potrzebie szybkiego wyboru alternatyw dla ropy i węgla, ponieważ wzrost gospodarczy oparty na wdobyciu paliw kopalnych skończy się jeszcze prawdopodobnie za naszego życia, a to oznaczać może kryzys na niespotykaną do tej pory skalę.

Druga Sesja Plenarna podzielona była na dwa bloki. Pierwszy dotyczący bezpieczeństwa systemowego i drugi, poruszający problematykę energetyki samorządowej i prosumenckiej. Swoje referaty wygłosili na nich m.in. Tomasz Podgajniak, Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej; Rainer Hinrichs-Rahlwes, Wiceprezes Zarządu EREF; Leszek Kuliński, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej; prof. dr hab. Jan Popczyk z Politechniki Śląskiej i Tomasz Koprowiak, Burmistrz Miasta i Gminy Kisielice.

Trzecia Sesja Kongresu była poświęcona ekonomice zmian, a zwłaszcza konsekwencjom wyborów konkretnych scenariuszy energetycznych. Spotkanie zakończyło się panelem dyskusyjnym z udziałem ekspertów, wśród których znaleźli się przedstawiciele BOŚ Bank S.A., Banku BGŻ, mBanku, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Polskich Inwestycji Rozwojowych.

Drugi dzień Kongresu greenPOWER podzielony będzie na sesje tematyczne, odbywające się równolegle. Ich tematyka będzie bardzo zróżnicowana, od bezpieczeństwa energetycznego, poprzez systemy wsparcia OZE, aż po innowacje w rozwoju energetyki rozproszonej.

 

Redakcja reo.pl
 

Kongres greenPOWER

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here