Konferencja Dobra Energia w Poznaniu już za nami


Ponad trzysta osób wspólnie dyskutowało o przyszłości odnawialnychźródeł energii podczas pierwszej konferencji z cyklu Dobra Energia. Wszyscyuczestnicy byli zgodni co do  tego, żemamy przed sobą wiele wyzwań, zmian, ale też wielkie szanse na to, aby polskirynek energetyczny przeszedł w najbliższym czasie rewolucyjne zmiany.

Grono ekspertów, praktyków,naukowców, przedstawicieli biznesu i władz rozmawiało dzisiaj  w Wielkopolskim Urzędzie Marszałkowskim wPoznaniu  o energii przyszłości.

– Ta konferencja to pierwszy etapwieloletniego programu, który ma na celu podnoszenie świadomości i poszerzaniewiedzy na temat mądrego wykorzystania energii i technologii podnoszącychefektywność energetyczną. Te dwa obszary mają ogromny potencjał, dzięki któremumożemy zmieniać oblicze polskich miast i gmin – mówi Bartosz Sendrowicz z firmyKonferencje Agora – organizatora konferencji.

Podczas pierwszego panelurozmawiano o tym, jaka może być Polska Jutra, jeśli mądrze wykorzystamy szanse,które już dziś dają nam nowe technologie wytwarzania i oszczędzania energii.

-Polska jest na początku transformacjienergetycznej, ale pozwala to obserwować i czerpać z doświadczeń bardziejzaawansowanych krajów, jak Dania czy Niemcy – mówił z nadzieją Filip Granek zfirmy XTPL. – Nie jesteśmy skazani na to, żeby grać w drugiej lidze. Oczywiścipotrzebujemy czasu, ale mamy wielu utalentowanych ludzi i jesteśmy na dobrejdrodze do sukcesu – dodawał.

Poruszano również kwestię rolisamorządów regionalnych w rewolucji energetycznej. Wicemarszałek WojewództwaWielkopolskiego, Marzena Wodzińska zwróciła uwagę, że energia odnawialna jesttrwale związana ze zrównoważonym rozwojem i niezbędna do podniesienia jakościżycia mieszkańców. – Ogromną rolę w budowaniu świadomości ekologicznej pełniedukacja od najmłodszych lat, która musi być wspierana przez samorząd – mówiła.

Rolą samorządu jest też tworzenieprzepisów, wspierających inwestycje w OZE. O takich inwestycjach mówiłKrzysztof Misiak z IKEA Polska: – IKEA już od wielu lat dąży do tego, abyprodukować tyle energii, ile zużywa. Polska jest jednym z pierwszych krajów, wktórych się to udało.

Uczestnicy konferencji zgadzająsię z potrzebą inwestowania w energię odnawialną, ale cały czas widzą problem wkwestii jej finansowania. Mówiąc o OZE wiele osób zastanawia się także, które zdostępnych źródeł energii odnawialnej niosą ze sobą największe korzyściekonomiczne.

Beata Wiszniewska z Polskiej IzbyGospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej podkreślała olbrzymiąpotrzebę zmiany koncepcji produkowania energii. Mówiła o tym, że nie mapotrzeby centralizacji produkcji energetycznej – można zrezygnować z potężnychsieci i wielkich wytwórni. Przyszłość to źródła rozproszone. 

– Popatrzmy na doświadczeniaSkandynawskie. Energia odnawialna naprawdę się opłaca – przekonywał uczestnikówMarek Sobieniecki z IKEA.

Mówiąc o oszczędzaniu energii niemożna zapominać o energooszczędnym budownictwie. To właśnie na etapieplanowania budowy domów musimy myśleć o tym, jak obniżyć koszty jego przyszłegozasilania. Dzięki pasywnemu budownictwu komfort i technologie ułatwiające życiełączą się z szacunkiem do środowiska. Inwestycja w odnawialne źródła energii wmomencie budowy domu przekłada się na olbrzymie oszczędności w przyszłychlatach.

– Na etapie realizacji jest towzrost kosztów o kilkanaście procent – na etapie użytkowania jest tozmniejszenie kosztów o 40 proc. – w takie technologie należy inwestować –przekonywał Zastępca Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego Jakub Szczurek, którypodczas konferencji opowiadał o rozwiązaniach stosowanych w jego mieście.

Uczestnicy panelu zwracali teżuwagę na to, że oprócz budowy nowych energooszczędnych budynków ważną kwestiąjest również termomodernizacja już istniejących. – Termomodernizacja może np.być częścią procesów rewitalizacji – podkreślał przedstawiciel WielkopolskiegoDomu Pasywnego Bartosz Królczyk. Przekonywał również, że pasywne budownictwo tonie tylko oszczędność energii – to również podniesienie wartości tych budynkówi poprawa komfortu ich użytkowania.

Podczas konferencji wielokrotniegoście  przyznawali, że zmiany w polskiejenergetyce są konieczne i następują już teraz. Należy mądrze i intensywnierozwijać świadomość ekologiczną Polaków tak, aby grono ludzi, którzy potrafiąwykorzystać olbrzymi potencjał drzemiący w branży OZE było coraz większe.Dlatego rozmawiać o potencjale, jaki niesie ze sobą branża OZE będziemy równieżna kolejnych konferencjach Dobra Energia w Krakowie, Łodzi, Warszawie, Gdańskui Katowicach.

 

mat.pras.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here