Komisja Gospodarki zaopiniowała poprawki do „małego trójpaku”


Sejmowa Komisja Gospodarki pozytywnie zaopiniowała senackie poprawki dotyczące wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacjach. Prosumenci będą mogli liczyć m.in. na obligatoryjny zakup wytworzone energii przez sprzedawcę z urzędu. Przepisy te jednak nie obejmą wytwórców, którzy z produkcją energii w mikroinstalacjach nie czekali na „mały trójpak”.

We wtorek, 23 lipca br., Komisja Gospodarki głosowała nad senackimi poprawkami do tzw. małego trójpaku energetycznego. Większość z 59 poprawek do nowelizacji Prawa energetycznego, uchwalonych przez senatorów, zostało przez posłów z Komisji Gospodarki pozytywnie zaopiniowanych.

Komisja Gospodarki zgodziła się m.in. na poprawkę mającą na celu wyłączenie wytwarzania energii elektrycznej z mikroinstalacji i jej sprzedaży przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą z obowiązku uzyskania koncecji. Poprawka ta nakłada ponadto na sprzedawcę z urzędu obowiązek zakupu tej energii po cenie równej 80 proc. średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym. Ma to zachęcić wytwórców do zużywania wytworzonej energii elektrycznej na własne potrzeby, a sprzedawców z urzędu – do kupna tej energii.

Posłowie przegłosowali również proponowany przez senat przepis przejściowy, zgodnie z którym mechanizm zakupu energii elektrycznej z mikroinstalacji nie będzie stosowany wobec podmiotów, którym koncesji lub promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej udzielono przed dniem wejścia w życie „małego trójpaku”.

Pozytywnie zaopiniowana została także poprawka nakładająca na Prezesa URE obowiązek sporządzania informacji o zużyciu paliw i energii wytworzonych z OZE oraz ich przekazywania ministrowi gospodarki w celu zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej. Ma to przyczynić się do zwiększenia transparentności w zakresie inwestycji w odnawialne źródła energii.

Po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki „mały trójpak energetyczny” trafi teraz do Sejmu, gdzie na posiedzeniu plenarnym głosowane będą wszystkie poprawki. Ma to nastąpić jeszcze w tym tygodniu. Następnie ustawa trafi do prezydenta.

 

Redakcja reo.pl


fot. deSpool/sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here