Komisarz Cañete już po rozmowach z polskim rządem

Dwudniowa wizyta w Polsce komisarza ds. polityki klimatycznej i energetycznej Miguela Ariasa Cañete dobiegła końca. Przedstawiciel Kem rozmawiał m.in. o tworzeniu wewnętrznego rynku energii w Europie i przyszłej polityce klimatycznej UE.

W trakcie pobytu w Warszawie komisarz spotkał się z ministrem środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa Janem Szyszko, ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim oraz grupą interesariuszy. Miguel Arias Cañete rozmawiał także z Piotrem Naimskim, pełnomocnikiem rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej.

Komisarz przyjął informację o polskim poparciu dla projektu Unii Energetycznej. Wśród omawianych zagadnień znalazły się również m.in. kwestie reformy sektora rynku energii elektrycznej, pakietu bezpieczeństwa dostaw gazu, interkonektorów gazowych i elektrycznych czy reform w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji ETS.

– Kształt systemu EU ETS powinien uwzględniać w dużym stopniu specyfikę poszczególnych państw członkowskich, w tym ich miks paliwowy. Już teraz obciążenia przedsiębiorstw w ramach systemu stanowią ogromne wyzwanie. Dlatego na forum Unii Europejskiej potrzebna jest szczegółowa analiza i dyskusja na temat skutków społeczno-gospodarczych przyszłej polityki klimatyczno-energetycznej oraz jej wpływu na bezpieczeństwo energetyczne państw członkowskich – mówił Jan Szyszko.

W trakcie spotkania minister Szyszko podkreślił też, że Polska będzie dążyła do włączenia do europejskiej polityki klimatycznej po 2020 roku uzgodnień z COP21 dotyczących uwzględnienia pochłaniania CO2 przez lasy i glebę.

Zadeklarowano kontynuację rozmów na szczeblu roboczym.

Wizyta komisarza była pierwszą z serii zaplanowanych we wszystkich krajach członkowskich po konferencji klimatycznej COP 21 w Paryżu. Ich tematem będzie m.in. tworzenie wewnętrznego rynku energii w Europie. Celem wizyt jest również omówienie z rządami i zainteresowanymi stronami wprowadzenia odpowiednich przepisów w obecnym i przyszłym ustawodawstwie UE.

reo.pl

źródło: KE, MŚ
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here