Kolektory słoneczne w domu i związane z nimi opłaty


Nowoczesne technologie związane z odnawialnymi źródłami energii dopiero od niedawna zaczęły wkraczać pod strzechy zwykłych gospodarstw domowych. W szczególności coraz częściej, w celu obniżenia kosztów ogrzewania wody, na dachach domów mieszkalnych montowane są kolektory słoneczne. Wokół każdej nowej technologii często powstają liczne mity, które często nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Jednym z takich mitów jest opinia, iż osoby montujące kolektory słoneczne zobowiązane są założyć własną działalność gospodarczą i opłacać związane z tym świadczenia.

Należy podkreślić, iż zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej – Dz.U. z 2011 nr 171 poz. 1016, działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. “Zarobkowy cel działalności gospodarczej wiąże się z jej odpłatnością. Nie mają więc takiego charakteru działania, których celem jest wyłącznie zaspokojenie potrzeb własnych. Zarobkowego celu działalności gospodarczej nie należy kojarzyć z osiąganiem dochodów z tej działalności. W jednym ze swych orzeczeń Sąd Najwyższy stwierdził, że kryterium dochodowości nie jest konieczną cechą definiującą działalność gospodarczą (uchwała SN z 30.11.1992 r., sygn. akt III CZP 134/92, opubl. OSNCP 1993, Nr 5, poz. 79). Decydującym kryterium staje się więc cel wykonywanej działalności. (…) Nie stanowi też takiej działalności podejmowanie czynności wytwórczych lub usługowych, bądź budowlanych na własne potrzeby (E. Bieniek-Koronkiewicz, J. Sieńczyło-Chlabicz, Działalność gospodarcza i przedsiębiorca na gruncie ustawy prawo działalności gospodarczej, PPH 2000, Nr 4)” (C. Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2005, s. 25-28).
Reasumując, wytwarzając energię cieplną wyłącznie na własne potrzeby nie jesteśmy obowiązani rejestrować działalności gospodarczej oraz ponosić z tego tytułu jakichkolwiek opłat.

Aplikant radcowski Damian Siwek

http://www.kancelaria-mp.pl/pl/

fot.:sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here