Kolejne umowy na kupno zielonych certyfikatów wypowiedziane


Tauron Sprzedaż,spółka zależna Tauronu, wypowiedziała długoterminowe umowy na zakup zielonychcertyfikatów. Spółka chce w ten sposób poprawić swoją sytuację finansową.

Umowy długoterminowe na zakup zielonych certyfikatów odproducentów energii z farm wiatrowych zostały wypowiedziane ze skutkiemnatychmiastowym przez Tauron Sprzedaż 28 lutego br. Umowy te zostały zawarte w2008 r. z: in.ventus Sp. z o.o EW Dobrzyń spółka komandytowa, in.ventus Sp. zo.o. Ino 1 spółka komandytowa i in.ventus Sp. z o.o. EW Gołdap spółkakomandytowa.

Zielone certyfikatyniewiele warte

„Skutkiem finansowym wynikającym z rozwiązania Umów będzieuniknięcie przez Spółkę Zależną straty stanowiącej różnicę między cenamiumownymi a ceną rynkową zielonych certyfikatów. Szacunkowa wartość wyżejwskazanej straty z tytułu realizacji Umów do końca pierwotnie zakładanegookresu obowiązywania Umów (tj. do 2023 r.) – przy uwzględnieniu aktualnychrynkowych cen zielonych certyfikatów – wynosi około 343 mln zł netto. Szacowanana lata 2017-2023 całkowita wartość zobowiązań umownych Spółki Zależnej wynosiokoło 417 mln zł netto” – informuje Tauron w komunikacie.

Czytaj także: Państwowy koncern vs prywatni inwestorzy. Ile może silniejszy?

Jak informuje spółka, przyczyną wypowiedzenia umów jestspadek wartości zielonych certyfikatów spowodowany zmianą prawa i ich dużąnadpodażą. Spadkowy trend cen zielonych certyfikatów trwa od dawna – ostatniraz wartość powyżej 100 zł odnotowano w maju br., a powyżej 200 zł – w lutym2014 r. Od tego czasy branża odnotowuje tylko kolejne rekordy coraz niższychwartości praw majątkowych. W ostatnim czasie cena zielone certyfikaty wynosiniewiele ponad 30 zł.

Tauron ma jużdoświadczenie

Warto przypomnieć, że nie jest to pierwsze wypowiedzenie długoterminowychumów na kupno zielonych certyfikatów przez spółkę zależną Taronu. W 2015roku Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa, spółka z grupy Tauron,zrobiła to samo wobec producentów energii z wiatru – grupy Enerco/Invenergy,Polenergii i spółki in.ventus. Powód był ten sam: spadem wartości zielonychcertyfikatów, szczególnie dotkliwy, że w chwili podpisywania kontraktów spółkaPE PKH zapewniła sobie zakup praw majątkowych na bardzo atrakcyjnych warunkach- po cenach istotnie niższych od rynkowych. O sprawie, która dotyczyła zerwaniaumów z zagranicznymi inwestorami, pisały najważniejsze światowe gazety, m.in.: „FinancialTimes” czy „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

 

REO.pl
fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here