Kolejne Stanowisko Prezesa URE w sprawie smart grid

Zdaniem Regulatora poprawne wdrożenie Systemu AMI, który ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa elektroenergetycznego, pozwoli na osiągnięcie korzyści przez wszystkich uczestników rynku. Przy czym ważne jest, aby infrastruktura AMI, której utworzenie i koszty z tym związane leżą po stronie OSD, skonfigurowana została niezwłocznie w sposób spójny na obszarze całego KSE.

Ze względu na asymetrię rozkładu kosztów i korzyści wdrożenia infrastruktury AMI, pomiędzy poszczególnymi uczestnikami rynku – w opinii Prezesa URE – konieczne jest stworzenie odpowiedniego mechanizmu regulacyjnego, który będzie umożliwiał pozytywną klasyfikację biznesową inwestycji w AMI przez OSD e. Mechanizm ten zakłada stymulowanie operatorów systemów dystrybucyjnych do podjęcia działań zmierzających m.in. do ujawnienia ich rezerw efektywności, które mogą być efektem wdrożenia Systemu AMI, przy wyeliminowaniu ryzyka przeniesienia tych rezerw w całości na odbiorców.

„Stanowisko Prezesa URE w sprawie szczegółowych reguł regulacyjnych w zakresie stymulowania i kontroli wykonania inwestycji w AM” zawiera katalog potencjalnych korzyści poddanych obserwacji, ich parametrów ilościowych, sposobów ich pomiaru i raportowania oraz szczegółowych zasad weryfikacji zgodności inwestycji z założoną funkcją celu wskazaną w Stanowisku Prezesa ws. AMI i odpowiednich mechanizmów wnioskowania.

W dokumencie doprecyzowane zostały kwestie dotyczące zakresu funkcjonalności i efektów ekonomicznych związanych z wdrożeniem Systemu AMI, takie jak m.in. Zasady raportowania i audytowania korzyści i postępów, Zasady obliczania korzyści. Natomiast w odniesieniu do skutków taryfowych wskazane zostały Założenia do obliczania wpływu wdrożenia Systemu AMI na koszty uzasadnione i Zasady uwzględniania inwestycji w system AMI i korzyści z wdrożenia Systemu AMi w taryfie.

Wśród kosztów ponoszonych przez OSD e, kwalifikowanych do kosztów operacyjnych związanych z utrzymaniem Systemu AMI, w stanowisku wymienia się: koszty utrzymania obszaru telekomunikacji, liczników i urządzeń pośredniczących oraz utrzymania aplikacji AMI. Korzyść wynikająca z wdrożenia technologii AMI może być uznana jedynie w przypadku, gdy OSD E wdraża System zgodnie z zaakceptowanym przez Regulatora harmonogramem ramowym, wskazanym w pkt 5.3.2. Stanowiska Prezesa URE ws. AMI.

 

Stanowisko Prezesa URE w sprawie szczegółowych reguł regulacyjnych w zakresie stymulowania i kontroli wykonania inwestycji w AMI

Stanowisko Prezesa URE ws AMI

 

URE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here