Kolejne rekordy na TGE: Podsumowanie obrotów w lutym 2013 r.

Obrót na wszystkich rynkach dedykowanych energii elektrycznej na TGE wyniósł w lutym br. 13,789 TWh i był wyższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 49,34 proc. (9,234 TWh w styczniu 2013). W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, obroty energią elektryczną na parkiecie TGE wzrosły o 257 proc. dając tym samym jeden z najwyższych obrotów w historii TGE.

Łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych na Rynku Praw Majątkowych w lutym 2013 r. był rekordowy od początku istnienia Giełdy i wyniósł 15,278 TWh, był wyższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 354 proc. (3,365 TWh w styczniu 2013). W porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku wolumen obrotu na RPM wzrósł o ok 70 proc. (8,961 TWh w lutym 2012).

– Rekordowe wzrosty na rynku energii odnotowujemy od dłuższego czasu. Jest to potwierdzenie, że osiągnęliśmy dojrzałość pozwalającą na pełnoprawne uczestnictwo we wspólnym europejskim rynku energii. Obserwujemy również pierwsze efekty realizacji kolejnych po uruchomieniu giełdy gazu, niezbędnych warunków do liberalizacji rynku błękitnego paliwa w Polsce. Decyzja Prezesa URE o zwolnieniu z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia przyczynia się do wzrostu płynności na parkiecie gazu. Jestem przekonany, że wprowadzenie obligo giełdowego na poziomie co najmniej 30 proc. i podnoszenie jego wysokości do 70 proc. oraz systematyczne usuwanie ograniczeń z rynku, doprowadzi do powstania referencyjnej ceny gazu na giełdzie – powiedział Ireneusz Łazor, prezes Zarządu TGE.

W lutym 2013 roku średnie dziennie zapotrzebowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego wyniosło 475 971 MWh. Średni dzienny wolumen zakontraktowanej energii na TGE z dostawą przypadającą w lutym 2013 wynióśł 290 400 MWh i był wyższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 3,69 proc. (279 680 MWh w styczniu 2013) przy minimum 233 379 MWh i maksimum 319 140 MWh.

 

Porównanie wolumenu zakontraktowanej energii elektrycznej na TGE i dziennego łącznego zapotrzebowania KSE w lutym 2013 roku (MWh)

 

 

Energia elektryczna

Rynek Dnia Następnego (RDN)

Obrót energią elektryczną na parkiecie TGE, w dostawie na dzień następny, wyniósł w lutym 2013 r. 1,647 TWh, co oznacza spadek o ok. 7 proc. licząc rok do roku. W porównaniu do poprzedniego miesiąca obrót jest niższy o 15,56 proc. (1,951 TWh w styczniu 2013).

Średni dzienny obrót ukształtował się na poziomie 58 846 MWh, przy minimum 48 843 MWh i maximum 68 889 MWh.

Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, wyniósł 161,60 PLN/MWh (wzrost m/m o 0,21 PLN). Miesięczny kurs PEAK, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego dla godzin od 8 do 22, wyniósł 173,32 PLN/MWh (spadek m/m o 13,66 PLN).

 

Obroty Miesięczne RDN / Monthly Volumes (MWh)

 

 

Obroty dzienne na RTT w styczniu oraz w lutym 2013 / Daily Volumes (MWh)

Obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym w lutym 2013 roku wyniósł 12,139 TWh i był wyższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 66,74 proc. (7,281 TWh w styczniu 2013). W porównaniu do lutego 2012 roku wolumen obrotu na RTT wzrósł o 481 proc., dając tym samym najwyższy lutowy obrót w historii TGE.

Skala obrotów na RTT w porównaniu do poprzednich miesięcy pokazuje, że członkowie TGE kontynuują kontraktację na rok następny. Większość – bo aż 74 proc. obrotów w lutym 2013 r. – było dokonanych na kontraktach z dostawą w roku następnym. Najbardziej płynnym kontraktem był kontrakt z dostawą w roku 2014 r., o profilu BASE – BASE_Y-14. Łączny obrót na nim w lutym 2013 r. wyniósł 8 961 480 MWh. Średnio ważona wolumenen cena transakcyjna dla tego kontraktu wyniosła 163,53 ( spadek o 3,62 PLN m/m).

 

Obroty Miesięczne / Monthly Volumes (MWh)

 

 

 

Ceny energii dla kontraktu rocznego typu BASE są najniższe od początku wprowadzenia tego typu kontraktu do obrotu na RTT. W dniu 28 lutego 2013 roku kurs rozliczeniowy na kontrakcie BASE_Y-14 o wolumenie 919 800 MWh, wyniósł 162,59 zł/MWh.

 

Cena i wolumen kontraktu rocznego BASE_Y-14 od początku jego notowania do końca lutego 2013 roku z dostawą na 2014 (MWh)

 

 

Gaz ziemny

Łączny obrót gazem ziemnym w lutym br. wyniósł 34 945 MWh, dla porównania w styczniu br. – 144 MWh. Odpowiednio na Rynku Terminowym Towarowym (RTTg) wolumen osiągnął wartość 34 921 MWh, a średnioważona wolumenem cena transakcyjna dla tego kontraktu GAS_BASE_M-03-13 wyniosła 116,43 PLN. Natomiast na Rynku Dnia Następnego gazu (RDNg) zawarto jedną transakcję o wolumenie 24 MWh, gdzie za 1 MWh zapłacono 115,67 PLN.

 

TGE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here