Kolejne pieniądze ze sprzedaży jednostek AAU zostaną przeznaczone na termomodernizację

Polska zarobiła kolejne 80 mln na termomodernizację budynków takich jak szkoły i szpitale w całym kraju. Inwestycje finansujemy, sprzedając Bankowi Światowemu jednostki emisji gazów cieplarnianych. Polska zarobiła już na zazielenianie blisko 780 mln zł. – To kolejny dowód, że na redukcjach gazów cieplarnianych dokonanych w ramach protokołu z Kioto Polska może zarabiać pieniądze – podkreśla minister Korolec, podpisujący umowę.

Dziś Marcin Korolec, minister środowiska, podpisał dwie kolejne umowy sprzedaży tzw. jednostek przyznanej emisji gazów cieplarnianych w globalnym systemie rozliczeń (tzw. jednostki AAU). Zarobione w ten sposób ponad 80 mln zł (ponad 20 mln euro) zostaną przeznaczone na dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, czyli szkół i szpitali w całym kraju. Kupującym jest Bank Światowy działający na rzecz Hiszpanii i Belgii.

Standardowa termomodernizacja pozwala zaoszczędzić do 70 proc. kosztów ogrzewania, co również oznacza, że zużywamy mniej paliwa i emitujemy mniej gazów cieplarnianych. Dotychczas w ramach zazieleniania już sfinansowane zostały m.in.: projekty w zakresie termomodernizacji Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie, Łazienek Królewskich i Biblioteki Narodowej, ale przede wszystkim licznych szkół, przedszkoli, przychodni i szpitali w całej Polsce. Projekty takie obejmują nie tylko ocieplenie budynków i wymianę okien, ale najczęściej również modernizację instalacji grzewczej, kotłowni oraz instalację odnawialnych źródeł energii i systemów energooszczędnego oświetlenia.

Polska do dnia dzisiejszego zawarła dziesięć umów sprzedaży jednostek AAU, w tym cztery umowy z Bankiem Światowym na rzecz Hiszpańskiego Funduszu Węglowego i Funduszu Węglowego dla Europy (Belgia region flamandzki). Łączna kwota jaką Polska zarobiła na zazielenianie to blisko 780 mln zł (195 mln euro).

Polska wygenerowała uprawnienia AAU, ponieważ aż o 30 proc., względem wymaganych 6 proc., zmniejszyła emisję gazów cieplarnianych w ramach zobowiązań z protokołu z Kioto, międzynarodowego zobowiązania klimatycznego. Uprawnienia sprzedajemy z powodzeniem od 3 lat, generując w ten sposób przychody do specjalnego programu inwestycyjnego, tzw. Systemu Zielonych Inwestycji (tzw. zazielenianie).

 

Redakcja reo.pl

źródło: MŚ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here