Kogeneracja kupi o 23 proc. mniej biomasy od EDF Paliwa w 2013 r.

Należący do Grupy EDF Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja, na mocy podpisanego aneksu do umowy, kupi w 2013 roku o 23 proc. biomasy mniej od firmy EDF Paliwa, wynika z informacji przekazanej przez Kogenerację.

“W wyniku zawartego aneksu uległ zmniejszeniu wolumen zamówionej biomasy w 2013 r. w porównaniu do wolumenu roku 2012 o 23 proc., tym samym zmniejszeniu ulegnie wynagrodzenie sprzedającego [EDF Paliwa]” – podała Kogeneracja.

Aneks zmienił też niektóre zasady współpracy pomiędzy Kogeneracją a EDF Paliwa, ponieważ dotychczas w umowie istniały wyłącznie postanowienia określające wysokość kar umownych w wysokości 5 proc. wartości niedostarczonej biomasy w okresie rocznym, której to Kogeneracja mogła żądać od EDF Paliwa.

Po zawarciu aneksu za nieodebranie biomasy zamówionej, sprzedający – EDF Paliwa Sp. z o.o. – może zażądać od Kogeneracji zapłaty kary umownej w wysokości udokumentowanych kosztów, jakie poniósł w związku z nieodebraniem biomasy. Do kosztów poniesionych przez sprzedającego należą w szczególności kary umowne, jakie był zobligowany uiścić na rzecz producentów w związku z nieodebraniem od nich biomasy.

Zasady i warunki współpracy określone w aneksie do umowy będą miały zastosowanie do współpracy stron z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

Pierwotna umowa z 27 września 2012 r., z mocą od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2016 r., przewidywała, że wynagrodzenie z tytułu dostaw biomasy przez 5 lat wyniesie szacunkowo ok. 867 mln zł, a w 2012 roku – ok. 141 mln zł. Wynagrodzenie sprzedającego w kolejnych latach zależne będzie od rzeczywistego wolumenu sprzedaży oraz ceny biomasy.

 

Marcin Zaremba

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here