Koalicja Klimatyczna chce ekologicznych inwestycji na liście do pakietu Junckera

W przeddzień szczytu Rady Europejskiej, na którym szefowie państw Unii będą dyskutować nad przyjęciem Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), Koalicja Klimatyczna wystosowała listy otwarte do premier Kopacz oraz Jean-Claude’a Junckera, przewodniczącego Komisji Europejskiej.

Kwota 315 mld euro, jaka zmobilizowana zostanie w inwestycjach publiczno-prywatnych, której wydanie planowane jest w latach 2015-2017, przeznaczona ma zostać na ożywienie gospodarki unijnej. Głównym założeniem Funduszu jest udzielenie gwarancji finansowych przeznaczonych na projekty związane z nowoczesnymi technologiami i infrastrukturą, w tym energetyczną. Niestety lista inwestycji, których finansowanie proponuje polski rząd, pokazuje, że zamiast nowoczesnych i innowacyjnych technologii wspierać chcemy budowę kolejnych elektrowni węglowych i kopalń odkrywkowych.

W porównaniu z projektami innych państw propozycję finansowania projektów przedstawioną przez polski rząd charakteryzuje dużo większe wsparcie dla energetyki węglowej.

– Zamiast zająć się rozwojem nowoczesnego i innowacyjnego sektora energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej, rząd chciałby te pieniądze przeznaczyć na kontrowersyjne i przestarzałe technologie związane z paliwami kopalnymi. Dowodzi to całkowitego niezrozumienia kierunku, w jakim porusza się obecnie europejska gospodarka – mówi Julia Krzyszkowska, z międzynarodowej organizacji ekologicznej CEE Bankwatch Network.

Koalicja Klimatyczna apeluje do premier Kopacz o skierowanie funduszy dostępnych w ramach planu Junckera przede wszystkim na inwestycje w poprawę efektywności energetycznej, budowę infrastruktury sieciowej umożliwiającej inteligentne zarządzanie popytem i podażą energii elektrycznej (tzw. smart grids) oraz na rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce.

„Uważamy za niedopuszczalne – czytamy w liście – aby środki publiczne zapewniały gwarancje finansowe dla projektów, których realizacja doprowadzi do degradacji środowiska i spowoduje ogromne koszty społeczne, przyczyniając się do utrzymania uzależnienia polskiej gospodarki od szkodliwych paliw kopalnych na wiele dekad.”

Koalicja Klimatyczna zwróciła się także z apelem do szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude’a Junckera oraz do prezesa Europejskiego Banku Inwestycyjnego o przyjęcie przejrzystych i restrykcyjnych kryteriów, którymi przy wyborze projektów do wsparcia będzie się kierować powołana w tym celu grupa zadaniowa, złożona z przedstawicieli KE, EBI i państw członkowskich .

„Kluczowe jest, aby kryteria te w jasny sposób odzwierciedlały szczegółowe cele polityki Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska i były zgodne z nadrzędnymi zasadami partnerstwa i zrównoważonego rozwoju. W opinii członków Koalicji Klimatycznej, podobnie jak w ocenie innych europejskich organizacji, działania EFIS powinny wspierać osiąganie celów europejskiej polityki ekologicznej” – czytamy w wysłanym do Brukseli liście.

Właściwe wykorzystanie funduszy EFIS stanowi szansę na wykonanie przez Polskę kolejnego kroku w kierunku nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki oraz odejście od przestarzałego i nieefektywnego modelu rozwoju opartego na węglu, niebezpiecznego zarówno dla zdrowia Polek i Polaków, jak i dla środowiska i klimatu.
 

Koalicja Klimatyczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here