KK: Niekonstytucyjna nowelizacja ustawy uderzy w rozwój obszarów wiejskich

Procedowane projekty zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Prawa budowlanego posiadają zapisy niezgodne z konstytucją. Uchwalenie tych regulacji uderzy w polskich rolników – Koalicja Klimatyczna apeluje o odrzucenie nowelizacji.

Jeżeli Sejm uchwali przepisy, które zakładają instalowanie OZE o mocy powyżej 40 kW wyłącznie na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, to rzadko który rolnik będzie mógł pozwolić sobie na założenie biogazowni czy paneli fotowoltaicznych – uważa Koalicja Klimatyczna i dodaje, że w skali całego kraju zaledwie 25 proc. terenów posiada pokrycie planistyczne. Zatem w większości przypadków wniosek o instalację OZE wiązałby się z jednoczesnym opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego przez gminę, co w praktyce oznacza długotrwały i bardzo kosztowny proces.

– Zawarte w projekcie zapisy znacząco ograniczą rozwój energetyki obywatelskiej i rozproszonej. Będzie to dotyczyło szczególnie obszarów wiejskich, na których takich planów zagospodarowania przestrzennego przeważnie nie ma. Wprowadzenie w życie wspomnianych regulacji oznacza zatem znaczne ograniczenie możliwości budowania biogazowni, instalacji fotowoltaicznych, małych elektrowni wodnych czy jednostek kogeneracji wykorzystujących biomasę, przyniosłyby więc negatywne skutki gospodarcze i społeczne na tych terenach – mówi Krzysztof Jędrzejewski rzecznik polityczny Koalicji Klimatycznej.

Projektowany art. 10 ust. 2c ustawy podaje, że instalacje OZE o mocy przekraczającej 40 kW mogą być lokalizowane wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie powyższy przepis nie ustanawia takiego wymogu w stosunku do innych obiektów energetycznych, które pozyskują energię np. z paliw kopalnych. Według Koalicji Klimatycznej artykuł ten budzi poważne wątpliwości co do zgodności z zasadami równości (art. 32 Konstytucji) oraz proporcjonalności (art. 31 ust. 3 Konstytucji), narusza również przepisy dyrektywy OZE z uwagi na dyskryminację instalacji OZE w stosunku do instalacji wykorzystujących nieodnawialne surowce energetyczne (art. 1 oraz art. 13 ust. 1 dyrektywy OZE).

Koalicja Klimatyczna apeluje o odrzucenie nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy – Prawo budowlane (druk nr 2964). Listy otrzymali przewodniczący Parlamentalnych Klubów PiS, PO, SLD, PSL, Zjednoczonej Prawicy oraz Poselskich Kół Ruchu Palikota i Biało-Czerwonych.

 

reo.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here