KIG apeluje o powściągliwość w negocjowaniu nowej polityki klimatyczno-energetycznej

Krajowa Izba Gospodarcza (KIG) wzywa do rozwagi w negocjacjach nowych celów i mechanizmów polityki klimatyczno-energetycznej UE do roku 2030. Według Izby system EU ETS mocno obciąża kraje o niższym PKB.

„Zważywszy na przewidywane skutki dla europejskiej a szczególnie polskiej gospodarki i obywateli RP, z należytym szacunkiem dla poszanowania środowiska, apelujemy o nadzwyczajną powściągliwość w politycznym deklarowaniu gotowości podjęcia nowych propozycji KE” – pisze w swoim memorandum KIG.

Komisja Europejska 22 stycznia br. przedstawiła propozycję nowej polityki klimatyczno-energetycznej UE do roku 2030. Propozycja zakłada zwiększenie redukcji emisji gazów cieplarniach o 40 proc., z istotną reformą Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS) i zwiększeniem udziału produkcji energii z OZE do 27 proc.

W przedstawionych materiałach istotny, zdaniem KIG, cel podwyższania efektywności energetycznej KE traktuje jako niewiążący. Wprowadza równocześnie propozycję nowego systemu kreowania i zarządzania polityką opartą na narodowych planach konkurencyjnej i bezpiecznej energii. Według KIG stwarza to iluzję pozostawienia krajom członkowskim większej samodzielności w kreowaniu polityk krajowych, w tym tak odrębnego i istotnego dla Polski energy-mix. Kluczowym instrumentem redukcji emisji ma być nadal system EU ETS, który znacznie większymi kosztami obciąża kraje o niższym poziomie PKB na osobęi w powiązaniu z obowiązkowym zakupem uprawnień powoduje silny wzrost cen energii – podkreśla Izba.

„Wskazujemy, po raz kolejny, że dla polskiej gospodarki konsumującej energię pierwotną przede wszystkim z paliw stałych, jest to wyzwanie szczególnie kosztowne. Kosztowne w skutkach gospodarczych i społecznych z zagrożenia zwiększeniem cen energii elektrycznej (szacowanych 2 do 3 razy więcej niż średnia w UE), utratą konkurencyjności wielu branż energochłonnych przemysłu w Polsce, z utratą kilkuset tysięcy miejsc pracy. Doświadczenia z realizacji tzw. pakietu 3×20 wskazują, że zarówno osiąganie założonych w nim celów, jak i rozkład kosztów były znacząco zróżnicowane w krajach Wspólnoty. Mechanizmy wyrównujące obciążenia kosztowe zawiodły, a konkurencyjność gospodarki unijnej wyraźnie się zmniejszyła. Nie zważając na wady dotychczasowych rozwiązań i głosy sprzeciwu, przedstawione propozycje KE forsują podejście, które zostało przedstawione w zawetowanej i nieważnej politycznie Energy Roadmap 2050, dążącej do eliminacji węgla i dekarbonizacji gospodarki unijnej” – czytamy w stanowisku KIG.

KIG apeluje o nieprzyjmowanie propozycji w zakładanym, przyspieszonym terminie na marcowym posiedzeniu Rady UE.

Redakcja reo.pl
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here