KE zgodziła się na dofinansowanie stacji i linii PSE na ponad 120 mln zł

Komisja Europejska potwierdziła przyznanie ponad 120 mln zł z Programu Infrastruktura i Środowisko na budowę stacji elektroenergetycznej Siedlce Ujrzanów oraz linii elektroenergetycznej Miłosna-Siedlce Ujrzanów – podało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

– Przedsięwzięcie jest częścią projektu „Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa”, stanowiącego istotny element w tworzeniu wspólnego europejskiego rynku energii poprzez zamknięcie tzw. pierścienia bałtyckiego – podano w komunikacie.

W ramach projektu powstanie linia elektroenergetyczna o długości ok. 90 km oraz o napięciu 400 kV relacji Miłosna-Siedlce Ujrzanów, a także stacja elektroenergetyczna ‘Siedlce Ujrzanów’.

Rozbudowa sieci przesyłowej w tej części Polski zwiększy gwarancję przesyłu energii elektrycznej, stworzy nowe możliwości dla rozwoju gospodarczego regionu oraz zwiększy jego atrakcyjność inwestycyjną, podano także.

Do tej pory Komisja Europejska potwierdziła przyznanie unijnego wsparcia dla trzech, spośród sześciu odcinków Połączenia Elektroenergetycznego Polska-Litwa: W1 – Budowa stacji 400/220/110 kV Ołtarzew, W2 – Budowa linii Ostrołęka-Narew wraz z rozbudową stacji Ostrołęka i stacji Narew oraz W4 – Budowa linii Miłosna-Siedlce Ujrzanów wraz z budową stacji Siedlce Ujrzanów

W skład połączenia Polska-Litwa wchodzą też odcinki: W3 – Budowa linii Ełk Bis-Łomża wraz z budową stacji Łomża i stacji Ełk Bis (etap I i II), W5 – Budowa linii Ełk Bis-Granica RP oraz W6 – Budowa stacji Stanisławów.

MZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here