KE zaprezentuje nową politykę klimatyczno-energetyczną

W środę, 22 stycznia br., Komisja Europejska opublikuje propozycję klimatycznej i energetycznej polityki UE do 2030 r., jednej z kluczowych inicjatyw KE zapowiedzianych na 2014 rok. Pakiet zawierać będzie plan reformy unijnego rynku handlu emisjami CO2 i analizę cen energii w UE oraz komunikat KE dot. gazu łupkowego. Razem z pakietem energetyczno-klimatycznym, Komisja zaprezentuje komunikat dot. reformy polityki przemysłowej UE, której celem będzie „odnowa” europejskiego przemysłu i tym samym zwiększenie konkurencyjności całej gospodarki.

Nowy pakiet określi ramy polityki energetyczno-klimatycznej do 2030 roku, aby zapewnić większą konkurencyjność, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój europejskiej gospodarki oraz systemu energetycznego. Jego kluczowe elementy to: redukcja emisji gazów cieplarnianych, energia odnawialna i efektywność energetyczna, jak również nowy system zarządzania, który ma pomóc osiągnąć te cele. Pakiet zawierać będzie także propozycję wzmocnienia unijnego systemu handlu emisjami ETS oraz raport o cenach energii i kosztach jej produkcji.

 

Ponadto KE przyjmie komunikat i zalecenia dot. niekonwencjonalnych źródeł energii, których celem jest wspieranie państw członkowskich pragnących wydobywać gaz z łupków, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony klimatu i środowiska oraz efektywnego wykorzystania zasobów.

 

Tego samego dnia Komisja Europejska przyjmie komunikat nt. polityki przemysłowej, który ma stanowić bodziec dla państw członkowskich do uznania kluczowej roli przemysłu w procesie tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego.

Redakcja reo.pl
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here