KE przedstawiła nowe zasady wsparcia dla OZE


Komisja Europejska przyjęła w środę, 9 kwietnia, nowe zasady dotyczące pomocy publicznej w energetyce i ochronie środowiska. Wytyczne mają wspierać państwa członkowskie w realizacji ich celów klimatycznych do roku 2020, będą też promować bardziej rynkowe wsparcie dla energetyki odnawialnej.

Komisja zwróciła uwagę, że niezwykły rozwój odnawialnych źródeł energii w ostatnich latach, częściowo spowodowany pomocą publiczną, przyczynił się do realizacji celów środowiskowych, ale spowodował też poważne zakłócenia na rynku i zwiększenie kosztów dla konsumentów.

– Nadszedł czas, by odnawialne źródła energii weszły na rynek. Nowe wytyczne określają ramy dla projektowania bardziej skutecznych środków wsparcia publicznego, które odzwierciedlają warunki rynkowe, w sposób stopniowy i pragmatyczny. Europa powinna spełnić swoje ambitne cele w zakresie energii i klimatu najmniejszym możliwym kosztem dla podatników i bez nadmiernych zakłóceń konkurencji na jednolitym rynku. Przyczyni się to do wytwarzania energii, bardziej przystępnej dla obywateli i firm europejskich – powiedział komisarz UE ds. konkurencji Joaquín Almunia.

KE chce stopniowego wprowadzania mechanizmów rynkowych dla OZE. W celu zwiększenia efektywności kosztowej nowe wytyczne przewidują stopniowe wprowadzenie konkurencyjnych procesów przetargowych przydzielania wsparcia publicznego, oferując jednocześnie państwom członkowskim większą elastyczność w celu uwzględnienia uwarunkowań krajowych. Etap pilotażowy w latach 2015-2016 ma pozwolić na sprawdzenie konkurencyjności procedur przetargowych dla niewielkiego udziału energii z OZE.

Wytyczne Komisji przewidują również stopniowe zastąpienie taryf gwarantowanych (feed-in tariffs) taryfami feed-in premium. Małe instalacje będą korzystać ze specjalnego systemu, dzięki czemu nadal będą mogły być wspierane z taryf gwarantowanych lub równoważnych form wsparcia.

Nowe zasady nie wpłyną na już istniejące programy wsparcia, które zostały zatwierdzone na podstawie obowiązujących przepisów.

Ponadto wytyczne obejmują nowe przepisy dotyczące pomocy dla infrastruktury energetycznej i wzmocnienia wewnętrznego rynku energii oraz zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii.

Przedstawione w środę wytyczne Komisji Europejskiej będą obowiązywać od 1 lipca 2014 r. do końca 2020 roku.

Redakcja reo.pl

fot. freeimages.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here