KE otwiera nowe konkursy o granty w ramach Horyzontu 2020


10 i 18 grudnia Komisja Europejska otworzyła kolejne zaproszenia do składania wniosków o granty na projekty w obszarze „Bezpieczna, czysta i efektywna energia”, w ramach unijnego programu wspierania badań i innowacji Horyzont 2020.

W odpowiedzi na zaproszenia otwarte 10 grudnia zgłaszać można projekty w trzech dziedzinach: konkurencyjna energia niskowęglowa, inteligentne miasta i społeczności oraz efektywność energetyczna. Przykładowe konkretne działania, które chciałaby wesprzeć Komisja to innowacyjne rozwiązania w zakresie technologii OZE, magazynowania energii, inteligentnych sieci energetycznych i nowych narzędzi ICT służących zwiększeniu efektywności energetycznej. W zależności od rodzaju wspieranego działania, kwota dofinansowania może sięgać 70% lub 100% kosztów kwalifikowanych realizacji projektu. Ostateczne terminy składania wniosków upłyną kolejno 5 maja i 4 czerwca 2015 r.

Konkurs otwarty 18 grudnia dedykowany jest specjalnie Małym i Średnim Przedsiębiorstwom. W ramach dwóch faz realizacji projektu beneficjent może otrzymać kolejno 50 tys. euro oraz od 0,5 do 2,5 mln euro. Celem konkursu jest wsparcie potencjału MŚP w dziedzinach takich jak OZE, inteligentne sieci energetyczne, alternatywne paliwa i innowacyjne aplikacje mobilne. W ramach pierwszej fazy konkursu beneficjenci otrzymują dofinansowanie na przeprowadzenie studium wykonalności proponowanego projektu, natomiast w drugiej fazie wsparcie przekazywane jest już na realizację projektu. Zainteresowane przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie kolejno w obydwu fazach, bądź bezpośrednio w fazie drugiej. Ostateczne terminy składania wniosków upływają 18 marca, 17 czerwca i 17 września 2015 r.

Horyzont 2020 to największy w historii unijny program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji. Jego budżet na lata 2014-2020 wynosi niemal 80 mld euro i podzielony jest na obszary, w ramach których każdego roku otwieranych jest kilka konkursów. Na projekty w obszarze „Bezpieczna, czysta i efektywna energia” przeznaczonych zostanie w sumie 5 931 mln euro. Zainteresowani naukowcy i innowacyjne firmy mogą zgłaszać swoje projekty za pomocą Portalu Uczestnika, który zawiera informacje w j. angielskim dotyczące poszczególnych konkursów oraz umożliwia szybsze procedury aplikowania w formie elektronicznej. W porównaniu do poprzednich programów ramowych, Horyzont 2020 charakteryzuje się pewnymi uproszczeniami. Zasady finansowania zostały ujednolicone, procedura aplikacji uproszczona, a czas oczekiwania od złożenia wniosku do przyznania dotacji skrócony do 8 miesięcy. Finansowane będą jedynie najlepsze projekty, dlatego ważne jest, aby spełniać wszystkie kryteria kwalifikowalności beneficjenta i przyznania wsparcia, prawidłowo napisać i złożyć wniosek oraz udowodnić, że projekt ma wymiar europejski.

 

Zofia Staszkiewicz

ADS Insight Sprl

fot. freeimages.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here