KE: Europa dobrze rozwija OZE


UE jest na dobrej drodze do osiągnięcia swojego celu 20 proc. w zakresie energii odnawialnej – tak wynika z opublikowanego przez Komisję Europejską sprawozdania z postępów w osiąganiu celów w zakresie energii odnawialnej wyznaczonych na 2020 r. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że przewidywany udział energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii brutto w 2014 r. wynosił 15,3 proc., to UE i znaczna większość państw członkowskich robią wyraźne postępy: 25 z nich prawdopodobnie osiągnie cele krajowe na lata 2013-2014.

Wyniki te Komisja Europejska opublikowała w swoim sprawozdaniu z postępów w osiąganiu do 2020 r.: prawnie wiążącego unijnego celu 20 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych, celu 10 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w transporcie oraz wiążących celów krajowych.

– Sprawozdanie to ponownie pokazuje, że Europa dobrze korzysta z odnawialnych źródeł energii, a te są dobre dla Europy. W Europie przypada na mieszkańca trzy razy więcej energii odnawialnej niż gdziekolwiek indziej na świecie. Ponad 1 mln osób pracuje w sektorze energii odnawialnej, którego roczna wartość sięga ponad 130 mld euro. Co roku eksportujemy energię ze źródeł odnawialnych o wartości 35 mld euro- powiedział Miguel Arias Cañete, komisarz UE do spraw polityki klimatycznej i energetycznej.

Przy 5,7 proc. udziału energii odnawialnej w transporcie, jakie przewidziano na 2014 r., osiągnięcie celu 10 proc. stanowi ambitne zadanie, które jednak jest wykonalne, na co wskazują dobre postępy w niektórych państwach członkowskich.

Zakłada się, że 25 państw członkowskich osiągnie cele krajowe na lata 2013–2014 w zakresie energii odnawialnej. 26 państw członkowskich osiągnęło swoje cele na lata 2011–2012. Ponieważ w nadchodzących latach cele pośrednie staną się bardziej ambitne, niewykluczone, że niektóre państwa członkowskie będą musiały — by utrzymać kierunek — zwiększyć wysiłki poprzez ewentualne wykorzystanie mechanizmów współpracy z innymi państwami członkowskimi.

 

Ze sprawozdania wynika, że dyrektywa w sprawie energii odnawialnej sprawdza się, gdyż dzięki rozwojowi odnawialnych źródeł energii uniknięto całkowitych emisji CO2 o około 326 Mt w 2012 r. i o 388 Mt w 2013, a zapotrzebowanie na paliwa kopalne w UE zmniejszyło się o 116 Mt w 2013 r.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo dostaw energii w UE, zastąpienie gazu ziemnego energią odnawialną odpowiadało za około 30 proc. ogólnych emisji paliw kopalnych, których udało się uniknąć w 2013 r., natomiast prawie połowa państw członkowskich zmniejszyła swoje krajowe zużycie energii brutto pochodzącej z gazu ziemnego o co najmniej 7 proc.

Ponadto ze sprawozdania wynika, że coraz więcej ludzi akceptuje energię odnawialną jako powszechne źródło energii i że cele na 2020 rok są siłą napędową dla globalnych inwestycji w odnawialne źródła energii oraz wspierających je strategii energetycznych, które sięgają daleko poza granice Europy i za którymi stoi Unia Europejska.

 

Ponieważ do 2020 r. pozostaje jeszcze pięć lat, sprawozdanie z postępów w dziedzinie energii odnawialnej zawiera śródokresową ocenę postępów w realizacji celów przyjętych do 2020 r. w zakresie energii odnawialnej. Co dwa lata za pomocą takiej oceny monitoruje się postępy UE i państw członkowskich w realizacji prawnie wiążących celów w zakresie odnawialnych źródeł energii. Cele te są przewidziane w dyrektywie w sprawie energii odnawialnej, którą w 2009 r. przyjęto w ramach pakietu klimatyczno-energetycznego. Sprawozdanie obejmuje również ocenę dotyczącą wykonalności celu zakładającego osiągnięcie 10 proc. udziału energii odnawialnej w transporcie oraz zrównoważonego wykorzystania biopaliw i biopłynów.

Unijne przepisy propagujące stosowanie energii ze źródeł odnawialnych istnieją od 2001 r., kiedy przyjęto pierwszą dyrektywę w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, a następnie — dyrektywę z 2003 r. w sprawie użycia w transporcie biopaliw i innych odnawialnych źródeł energii.

fot. Anthony Quintano/CC BY 2.0

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here