KE chce, by konsumenci energii mieli większe prawa


Komisja Europejska opublikowała 30 listopada projekty ośmiu nowych regulacjiw zakresie energetyki – tzw. pakiet zimowy. Przepisy zapewniają bardziejkompleksowe, a nie jak dotychczas – sektorowe podejście do realizacji politykienergetycznej i klimatycznej w Unii Europejskiej. Największe zmiany odczują konsumencienergii, których potrzeby mają stanąć w centrum nowego rynku energii.

Nowe prawo zmierza do tworzeniakrajowych rynków energii wokół interesów i potrzeb konsumentów, jednocześniekładąc większy niż dotychczas nacisk na ochronę odbiorców wrażliwych i walkę ztzw. ubóstwem energetycznym.

– Do tej pory konsument energii rozumiany był jako pasywny uczestnikrynku, którego aktywność sprowadzała się do zakupu energii z sieci. Proponowaneprzepisy odwracają ten stan rzeczy. Obrazują to pojawiające się w prawieeuropejskim nowe prawnie wiążące pojęcia, takie jak: aktywny odbiorca energii, lokalnawspólnota energetyczna oraz „agregator” – tłumaczy dr Marcin Stoczkiewicz z Fundacji ClientEarthPrawnicy dla Ziemi.

– Takiezmiany są bardzo potrzebne, szczególnie w Polsce, gdzie konsument na rynkuenergii ma obecnie bardzo słabą pozycję, słabszą niż na każdym innym rynkuproduktów – komentuje Stoczkiewicz.

Aktywny konsument energii miałby byćrozumiany znacznie szerzej niż aktualnie obowiązujący w polskim prawie „prosument”.Zdaniem Komisji, aktywnym konsumentem powinna móc zostać zarówno osoba bądźgrupa osób jak i przedsiębiorstwo działające w innym sektorze niżelektroenergetyka. Podobnie szeroka ma być definicja „lokalnej wspólnotyenergetycznej”, którą mogłoby zostać stowarzyszenie, spółdzielnia, organizacjapozarządowa bądź spółka, której głównym celem działalności nie jest osiąganiezysków.

Obydwie formy prawne pozwalałybyuczestniczyć w lokalnym rynku energii poprzez wytwarzanie, oszczędzanie, magazynowanielub sprzedaż energii, a także świadomie regulowanie zapotrzebowania na energię(tzw. DSR).

O tym, czy nowe uprawnienia wejdą w życie w proponowanejformie zadecydują Rada i Parlament Europejski.

Najważniejsze propozycje nowych praw dla odbiorcówenergii:

Propozycje uprawnień dla konsumentów energii:

1.      Uprawnienie do zawarcia z dostawcą umowy opartej o dynamiczne ceny energii elektrycznej;

2.      Wzmocnienie uprawnienia do wolnego wyboru dostawcy;

3.      Uprawnienie do:

·         zawarcia umowy z agregatorem bez uzyskania zgody dostawcy,

·         rozwiązania umowy z agregatorem bez ponoszenia nieuzasadnionych kosztów,

·         otrzymania wszystkich danych zebranych przez agregatora w okresie trwania umowy.

Propozycje uprawnień dla aktywnego odbiorcy energii:

1.      Uprawnienie do produkowania, sprzedaży, magazynowania wyprodukowanej energii  bez obciążania go utrudniającymi procedurami i nieproporcjonalnymi opłatami, które nie odzwierciedlają kosztów, w szczególności opłatami sieciowymi;

2.      Uprawnienie do uczestniczenia poprzez systemy zarządzania popytem.

Propozycje uprawnień dla lokalnej wspólnoty energetycznej:

1.      Prawo do produkcji, sprzedaży, magazynowania wyprodukowanej energii bez obciążania jej utrudniającymi procedurami i opłatami;

2.      Prawo ustanawiania i samodzielnego zarządzania sieciami lokalnymi.

ClientEarth
fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here