Katowice: miliony na poprawę jakości powietrza


Przygotowanie10-letniego Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Katowicezapowiedział w piątek prezydent Katowic Marcin Krupa. Chodzi o wsparcie działańzwiązanych ze zmianą sposobu ogrzewania budynków – by możliwie ograniczać tzw.niską emisję.

 

Zgodnie zobecnymi założeniami w latach 2018-2028 co roku po 5 mln zł ma byćprzeznaczanych w Katowicach na dotacje do zmiany ogrzewania dla mieszkańców iinnych podmiotów (średnio ok. 610 wniosków rocznie), a kolejne 5 mln zł – nalikwidację niskiej emisji w zasobach mieszkaniowych gminy.

 

Efektyrealizacji programu mają łącznie objąć ok. 50 budynków mieszkalnych należącychdo miasta (ok. 1,2 tys. lokali), ok. 3,6 tys. domów jednorodzinnych oraz ok.104 innych budynków mieszkalnych (ok. 2,5 tys. lokali) – przede wszystkimbędących własnością wspólnot mieszkaniowych. Program i jego założenia mają byćszeroko konsultowane na początku 2017 r.

 

„Pół rokudyskutowaliśmy z jednym z operatorów ciepłowniczych, z Wojewódzkim FunduszemOchrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – mamy zapewnienie, żeuruchomimy program skupiający się na wydatkowaniu 100 mln zł w okresie 10 latna poprawę środowiska” – powiedział podczas piątkowej konferencji prasowejprezydent Katowic.

 

Szef zespołuprzygotowującego nowy program Daniel Wolny wskazał, że chcąc „rozpędzić”dotychczasowe działania miasta wspierające likwidację źródeł niskiej emisji,najpierw oszacowano całkowity koszt wszystkich potrzebnych związanych z tymdziałań – na 1,493 mld zł. Część tej kwoty wiąże się z innymi nakładami naobjęte problemem nieruchomości, koszt działań związanych bezpośrednio z niskąemisją (tzw. koszty kwalifikowane) określono na 768,4 mln zł.

 

Następniemiasto zawęziło ten szacunek do 80 proc. budynków, w których istniejątechniczne możliwości przeprowadzenia takich działań (616 mln zł), a tę wartośćz kolei do 50 proc. lokali, których mieszkańcy będą mieli możliwość pokryćwkład własny (308 mln zł). Ponieważ znacznej części katowickich nieruchomościdotyczą problemy związane z nieustalonym stanem prawnym, władze miasta uznały,że działania tego typu są możliwe w 50 proc. pozostałych budynków (154 mln zł).

 

„Reasumując,taka bezpieczna kwota, która byłaby do zrealizowania, to 154 mln zł.Zdecydowaliśmy bezpieczniej zrobić program 10 (lat – PAP) razy 10 (mln zł -PAP), czyli 100 mln zł z realizacją od 2 stycznia 2018 r.” – wyjaśnił Wolnywskazując też, że według wstępnych założeń program ma być zasilany w ok. 20proc. z przekazywanych przez urząd marszałkowski opłat za korzystanie ześrodowiska, a w 80 proc. z pożyczek i/lub dotacji.

 

Naczelniczkawydziału kształtowania środowiska w katowickim magistracie Barbara Lampartmówiła m.in. o udzielanych od 1995 r. w mieście dotacjach do wymianyindywidualnych źródeł ogrzewania oraz montażu instalacji OZE. Od 2009 r.wynosiły one 50 proc. (do 6 tys. zł) a od 2016 r. – 80 proc. (do 10 tys. zł).

 

Wedługdanych miasta w poprzednich pięciu latach wymieniono tam 1524 źródła ciepłaprzy dofinansowaniu 8,01 mln zł. Zamontowano także 543 instalacjewykorzystujące odnawialne źródła energii – przy wsparciu na poziomie 2,85 mlnzł. W tym roku mieszkańcy złożyli już 513 wniosków o tego typu dotacje.

 

Lampartprzytoczyła ponadto dane, z których wynika, że powietrze w Katowicach poprawiasię. Według pomiarów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicachw ub. roku po raz pierwszy od lat w mieście udało się zejść poniżejśredniorocznej normy stężenia pyłu PM 10 – określonej na poziomie 40 mg/msześc. (w 2010 r. wartość ta wyniosła w Katowicach 52 mg).

 

Z badańudziałów rodzaju źródeł zanieczyszczeń powietrza wynika jednak, że niska emisjaw większości odpowiada za jakość powietrza (np. pod względem zanieczyszczeń pyłowychw ponad 85 proc.).

 

W ostatnichdniach w Katowicach trwała zbiórka pod obywatelskim projektem uchwały ws.poprawy jakości powietrza w mieście. Jego autorzy – przedstawiciele fundacjiNapraw Sobie Miasto oraz działającego w jej ramach Katowickiego AlarmuSmogowego – zaproponowali m.in., aby przez 10 lat lokalny samorząd przeznaczyłna wymianę systemów ogrzewania 30 mln zł.

 

Próczzapewnienia w budżecie miasta na lata 2017-2027 łącznie 30 mln zł na wymianęsystemów ogrzewania inicjatorzy projektu chcą, aby samorząd w tym czasiekażdego roku przeznaczał 100 tys. zł na organizację akcji społecznychzwiązanych z programem ograniczania niskiej emisji, a także przygotował iwdrożył w latach 2016-2017 system informowania mieszkańców Katowic oprzekroczeniach dopuszczalnych norm szkodliwych związków w powietrzu. Podpisypod projektem można składać do 15 maja br.

 

WładzeKatowic akcentują rolę współpracy miast i regionów przy zwalczaniu skutkówniskiej emisji, a także edukacji ekologicznej mieszkańców, zwłaszcza najmłodszych.Samorząd wraz z partnerami organizuje m.in. piknik „Ekoodpowiedzialni” (w tymroku 22 maja w Parku Leśnym) oraz Dni Energii Miasta Katowice (24 września naRynku).

 

Od 2009 r.miasto prowadzi portal internetowy katowice.energiaisrodowisko.pl. W piątekjego przedstawiciele mówili też o nowych pomysłach związanych z planowanym10-letnim programem – m.in. punkcie konsultacyjnym dotyczącym efektywnościenergetycznej czy spotkaniach informacyjno-szkoleniowych dla mieszkańców,których nie będzie stać na dotowaną wymianę źródeł ciepła.

 

 

PAP

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here