Katowice gospodarzem szczytu klimatycznego COP24


Katowicezorganizują szczyt klimatyczny ONZ w grudniu 2018 roku – ogłosili w czwartek nakonferencji prasowej w Tucznie minister środowiska Jan Szyszko oraz sekretarzwykonawcza konwencji klimatycznej Patricia Espinosa.

“Ogłosiliśmykonkurs na organizację szczytu klimatycznego w Polsce. Wpłynęły propozycje zdwóch miast – Gdańska i Katowic. Przyjechała komisja ONZ, oceniła dwa miasta.Po wnikliwej analizie wszystkich za i przeciw, wszelkich plusów i minusów,podjąłem dziś decyzję, że ta konferencja odbędzie się w Katowicach” -powiedział minister Szyszko.

Szef resortuśrodowiska podkreślił, że Polska będzie po raz trzeci gospodarzem szczytuklimatycznego, a Polak po raz czwarty będzie przewodniczył obradom.

“Chciałabympodziękować prezydentom i mieszkańcom Gdańska i Katowic za to, jak przywitalimnie i członków mojego zespołu w czasie misji technicznej, którą odbyliśmy wobu miastach. Uznano, że Gdańsk i Katowice spełniają warunki, aby byćgospodarzem, co zostało wyrażone w naszym raporcie. Ostateczny wybór byłnatomiast w rękach polskiego rządu. Po bardzo dokładnym rozważeniu różnychczynników, rząd zdecydował, że będą to Katowice. Gratulujemy temu miastu ioczekujemy, że będziemy mogli pomagać w organizacji tego wydarzenia w zakresiemiędzynarodowej dyplomacji klimatycznej i walki o poprawę klimatu” -podkreśliła Espinosa.

Sekretarzzaznaczyła, że Polska była nominowana przez Grupę Wschodnioeuropejską NarodówZjednoczonych, na którą przypadało tym razem nominowanie gospodarza szczytu.

“Jakwiemy, Polska ma duże doświadczenie w organizowaniu konferencji. W istocie możeokazać się, że Polska jest najbardziej doświadczonym organizatorem szczytuklimatycznego ONZ. Jestem przekonana, że razem możemy przygotować konferencję wsposób bardzo udany i dzięki temu podniesie się poziom ochrony klimatu” -dodała.

Uczestniczącyw konferencji prezydent Katowic Marcin Krupa powiedział, że jest szczęśliwy, żeto właśnie Katowice zorganizują konferencję klimatyczną ONZ.

“Katowicewielu kojarzą się z przemysłem. To nie do końca prawda, ponieważ miasto jestjednym z najbardziej zielonych w Polsce. 45 procent powierzchni miasta totereny zielone. (…) Znaczną część oczywiście zajmują lasy, z pięknymstarodrzewem, pozostałością po Puszczy Pszczyńskiej – pięknym bukowymlasem” – podkreślił.

Krupazaznaczył, że Katowice to miasto spotkań i konferencji, dysponujące jednym znajwiększych w Polsce międzynarodowym centrum kongresowym, połączonym z haląwidowiskowo-sportową Spodek, gdzie odbędzie się konwencja.

W TucznieEspinosa wraz ze współpracownikami zapoznała się z działalnością stacjibadawczej katedry meteorologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Stacjazajmuje się oszacowywaniem przepływu strumieni dwutlenku węgla wymienianychpomiędzy ekosystemem leśnym na gruntach porolnych a atmosferą, z wykorzystaniemspektroskopowych i numerycznych metod pomiarowych. Pole badawcze obejmuje 10 halasu, na którym jest usytuowana wieża pomiarowa. Najwyżej zainstalowanaaparatura znajduje się na wysokości 46 metrów na ziemią.

“Zfascynacją oglądałam tę stację, wykonującą pomiary emisji CO2. Doceniam bardzozdolność tego ośrodka do monitorowania przepływu emisji i absorpcji dwutlenkuwęgla. Gratuluję prowadzenia tak ważnych prac, które mają międzynarodoweznaczenie. Cieszę się już z możliwości szerszego poznania działań, które Polskapodejmuje w czasie przygotowań do szczytu” – wspomniała Espinosa.

Szczytyklimatyczne ONZ, czyli tzw. COP (Conference of the Parties) to doroczneglobalne konferencje, podczas których negocjowane są działania na rzeczpolityki klimatycznej. Polska już dwukrotnie była ich organizatorem – w 2008 r.w Poznaniu i w 2013 r. w Warszawie. Polacy trzykrotnie przewodniczyli Ramowejkonwencji NZ w sprawie zmian klimatu: w latach 1999-2000 – Jan Szyszko,2008-2009 – Maciej Nowicki i 2013-2014 – Marcin Korolec.

W ramachszczytu w Polsce odbędą się: 24. Konferencja Stron Ramowej Konwencji NarodówZjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP24), 14. Spotkanie Stron Protokołu zKioto (CMP 14) oraz Konferencja sygnatariuszy Porozumienia Paryskiego (CMA 1).W imprezie ma wziąć udział kilkanaście tysięcy osób z ponad 190 krajów -politycy, a także reprezentanci organizacji pozarządowych oraz środowisknaukowych i sfery biznesu.

PAP
fot. M.M. Czarnecki / CC BY-NC 2.0

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here