Kasprzak: Ustawa o OZE wkrótce trafi do rządu


Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii wkrótce powinien zostać przyjęty przez Komitet ds. Europejskich i trafić na posiedzenie rządu – poinformował wiceminister gospodarki. Tam zapadną kluczowe decyzje m.in. o systemie wsparcia OZE.

– Definitywnie chcę stwierdzić, że nie ma żadnego wstrzymania prac nad trójpakiem, a w szczególności ustawą o OZE – powiedział we wtorek w Sejmie wiceminister gospodarki Mieczysław Kasprzak. – Dzisiaj odbywa się kolejna konferencja uzgodnieniowa i dyskutujemy o trudnych i kontrowersyjnych sprawach. To kiedy prace nad się zakończą nie zależy tylko od ministra gospodarki. Zaangażowany jest szereg innych resortów – dodał.

– Mogę stwierdzić, że dzisiejsze ustalenia Komitetu do Spraw Europejskich kwalifikują tę ustawę już do przyjęcia przez KSE. Więc trafi ona lada dzień na Radę Ministrów – dodał Kasprzak.

Wiceszef resortu tłumaczył, że projekt przesądza o dużych pieniądzach w ramach systemu wsparcia energetyki odnawialnej, więc nic dziwnego, że budzi kontrowersje. Podkreślił, że ustawa musi ograniczyć wsparcie dla współspalania energii z biomasą. To z kolei niekorzystny zapis dla państwowych koncernów energetycznych. W związku z tym o jak najmniejsze cięcia zabiega resort skarbu.

Z drugiej strony o jak najniższą pomoc dla małych i mikroźródeł walczy Ministerstwo Finansów, które nie zgadza się m.in. na zwolnienia podatkowe. Resort finansów chce natomiast odebrania części przychodów z opłat zastępczych za brak zielonych certyfikatów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wpłacania ich bezpośrednio do budżetu. Z tymi propozycjami nie chciały się jednak zgodzić resorty gospodarki i rolnictwa.

To właśnie sprzeciw kilku kluczowych ministerstw sprawia, że prace nad tzw. trójpakiem energetycznym trwają tak długo. Tylko w Komitecie do Spraw Europejskich negocjacje ciągną się już od października. Od chwili opublikowania pierwszej wersji ustawy o OZE mija już rok.

Przypomnijmy, że zgodnie z dyrektywą 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych polskie przepisy w zakresie OZE powinny zostać dostosowane do unijnych najpóźniej w grudniu 2010 roku.

 

Redakcja reo.pl

Zgodnie z dyrektywą 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych polskie przepisy w zakresie OZE powinny zostać dostosowane do unijnych najpóźniej w grudniu 2010 roku, fot. reo.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here