Kandydat na unijnego komisarza ds. klimatu i energii pod ostrzałem pytań w PE


W Parlamencie Europejskim trwają przesłuchania kandydatów na komisarzy. W środę wieczorem, członkowie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności przesłuchali kandydata na komisarza ds. klimatu i energii, Hiszpana Miguela Ariasa Cañete. Eurodeputowani sprawdzali jego kompetencje do prowadzenia polityki klimatycznej i energetycznej, część skupiła się jednak na pytaniach o jego niezależność i etykę.

Kandydatura byłego ministra rolnictwa i środowiska naturalnego od początku budziła kontrowersje. Organizacje proekologiczne zarzucają mu konflikt interesów wynikający z jego powiązania z sektorem naftowym. Nie bez powodu. Do zeszłego tygodnia Cañete posiadał udziały w dwóch spółkach naftowych Petrolifera Ducar i Petrologis Canaris, które jednak sprzedał w obliczu stawianych mu zarzutów. Podczas przesłuchania Cañete unikał jednak odpowiedzi na powracające pytanie o powiązania jego szwagra ze wskazanymi spółkami.

W swoich odpowiedziach Cañete starał się za wszelką cenę udowodnić swoją bezstronność i zaangażowanie w promowanie zielonych technologii. Przekonywał eurodeputowanych, że jest gorącym zwolennikiem wprowadzenia wiążącego celu w zakresie efektywności energetycznej na rok 2030 oraz ambitnego celu dotyczącego redukcji emisji gazów cieplarnianych. Nie był jednak równie przekonujący w kwestii wsparcia dla energii odnawialnych, a na pytania dotyczące koszyka energetycznego odpowiadał krótko, że nie zamierza ingerować w kwestie pozostające pod wyłączną kompetencją państw członkowskich.

Cañete musiał również stawić czoła zarzutom dotyczącym jego polityki z czasów kiedy kierował ministerstwem rolnictwa i środowiska naturalnego. W tym czasie w Hiszpanii drastycznie obcięto wsparcie dla energii odnawialnej, zezwolono na wydobycie gazu łupkowego oraz na eksplorację złóż ropy naftowej w pobliżu archipelagu Wysp Kanaryjskich. Kandydat bronił się rzekomym brakiem możliwości powstrzymania tych decyzji, które wynikały z ogólnego kierunku polityki rządu.

W związku z tym, że zaledwie w przeddzień przesłuchania Cañete zmienił swoje oświadczenie dotyczące interesów gospodarczych, członkowie komisji parlamentarnych postanowili odłożyć decyzję na temat przyjęcia bądź odrzucenia jego kandydatury do czasu wyjaśnienia tych zmian. Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego dokona ponownej analizy oświadczenia w poniedziałek wieczorem. Decyzja w sprawie kandydatury Cañete zostanie zatem podjęta najwcześniej 7 października.

 

Zofia Staszkiewicz

info@ads-insight.com

fot. Cédric Puisney/CC BY 2.0

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here