K. Tchórzewski: musimy zmienić system wsparcia dla OZE


Musimy zmienić system wsparcia dla odnawialnych źródełenergii – powiedział w sobotę w Grodnie (Zachodniopomorskie) minister energiiKrzysztof Tchórzewski.

 

– Musimy zmienić system wsparcia dla odnawialnych źródełenergii; nie mogą one być tak nieprzewidywalne, jak to się okazało na baziedoświadczeń niemieckich, kiedy wybudowano tylko wiatraki i tylko w tych miejscach,gdzie jest najlepszy wiatr – powiedział podczas konferencji „Mikroźródłaenergii odnawialnej jako podstawa energetyki obywatelskiej oraz perspektywy ichrozwoju w Polsce i UE” w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie podMiędzyzdrojami.

 

– W takiej sytuacji stwierdziliśmy, że wprowadzamy „koszykitechnologiczne” – kontynuował Tchórzewski. – Będziemy rozmawiali z KomisjąEuropejską o tym, że wsparte mają być równomiernie poszczególne technologie;wiatrowa, fotowoltaika i biogazownie – dodał minister.

 

Według Tchórzewskiego w Polsce funkcjonuje około stubiogazowni. Jego zdaniem trzeba przeorganizować wsparcie i pójść w takimkierunku, żeby duże gospodarstwa rolne zachęcić do tego, żeby powstały tambiogazownie.

 

– Chcemy także zwiększyć wykorzystanie biomasy lokalnej –podkreślił Tchórzewski. – Do tej pory mieliśmy duże problemy z tym iściągaliśmy biomasę daleko spoza UE z Indonezji. Wprowadziliśmy zasadę, żebiomasa lokalna, ale z odległości nie większej niż 300 kilometrów – powiedział.Jak dodał, zmieniona została także definicja drewna energetycznego tak, żebyefektywniej wykorzystywać drewno.

 

Tchórzewski poruszył także temat spółdzielni energetycznychi klastrów energii. – Chcemy premiować sytuację taką, żeby energetykaodnawialna była gwarantowana – powiedział. – Na jednym małym obszarze powinnafunkcjonować biogazownia, technologia fotowoltaiczna i wiatrak tak, abyuzupełniały się wzajemnie. Daje to możliwość zapewnienia ciągłości dostaw ztakiego klastra – dodał. Celem jest w przyszłym pięcioleciu zwiększeniedyspozycyjności mocy z 10 do 20 proc. – podkreślił.

 

Tchórzewski wyraził nadzieję, że nowe przepisy spowodują„eksplozję budowy energetyki odnawialnej, co nam umożliwi odejście od dużejkoncentracji tego typu energetyki, co jest z kolei dla systemu niezwyklekosztowne, jeśli chodzi o przyłączenia i odbiór. – Rozproszona energetykaodnawialna daje dużo większe efekty, ponieważ energetyka zawodowa nie musi tyleinwestować – dodał.

 

W ubiegłą środę Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacjiustawy o OZE. Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii zmienia zapisydotyczące wsparcia dla produkcji zielonej energii. Nowe zasady mają wejść wżycie 1 lipca br.

 

Po zmianie rządu, nowy Sejm przegłosował tzw. małąnowelizację ustawy o OZE w ostatnich dniach 2015 roku. Na jej mocy wejście wżycie czwartego rozdziału ustawy o OZE, dotyczącego m.in. aukcyjnego systemuwsparcia OZE, który ma zastąpić stosowane dotychczas “zielonecertyfikaty” oraz wsparcie dla prosumentów, czyli jednoczesnychproducentów i konsumentów energii z małych źródeł odnawialnych, zostałoodłożone o pół roku, właśnie do 1 lipca br.

 

W ustawie jest szereg zapisów dotyczących obszarów wiejskich– powiedział minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Rozszerzona zostaładefinicja prosumenta, który może wykorzystywać energię nie tylko na potrzebygospodarstwa – relacjonował. Jak dodał, prosumenci zwolnieni zostali z częścikosztów dystrybucyjnych, czyli tzw. opłat zmiennych, płacone będą tylko opłatystałe.

 

Uczestnicy konferencji rozmawiali także m.in. oinstrumentach wspomagających rozwój mikroźródeł OZE.

 

Organizatorem konferencji była Fundacja Europejski FunduszRozwoju Wsi Polskiej. Partnerami natomiast Fundacja Konrada Adenauera, AgencjaRynku Rolnego i Bank Ochrony Środowiska.

 

 

PAP

fot. ME

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here