JR Invest wchodzi w branżę OZE

JR Invest, spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., działająca w branży nieruchomości komercyjnych, rozszerza swoją działalność o branżę odnawialnych źródeł energii.

JR Invest, oprócz działalności w segmencie nieruchomościowym, zamierza także inwestować w branżę OZE, głównie w fotowoltaikę. Obecnie spółka posiada akcje Columbus Energy S.A., stanowiące 20 proc. kapitału zakładowego i dające prawo do wykonywania 20 proc. głosów na WZA. Podmiot ten prowadzi pełną obsługę inwestycji związanych z instalacją systemów fotowoltaicznych oraz innych instalacji OZE dla klienta indywidualnego, jak również dla klienta biznesowego. Plany JR Invest zakładają zwiększanie zaangażowania kapitałowego w Columbus Energy.

Spółka zamierza być przedsiębiorstwem ekologicznym i planuje zainstalować panele fotowoltaiczne na każdej z posiadanych przez siebie nieruchomości. Przygotowywane projekty mają być finansowane z udziałem dotacji pochodzących z funduszy unijnych. Będzie to tym samym pierwszy krok JR Invest w kierunku OZE. W dłuższej perspektywie Emitent ma zamiar wprowadzać także więcej odnawialnych źródeł energii w swoich nieruchomościach.

– Poprzez wdrożenie instalacji fotowoltaicznych w posiadanych nieruchomościach JR Invest zwiększy swoje zaawansowanie technologiczne. Przyczyni się to nie tylko do zmiany sposobu postrzegania Emitenta jako Spółki bardziej innowacyjnej, lecz także znajdzie to odzwierciedlenie w zwiększeniu osiąganych oszczędności oraz jeszcze lepszych wskaźnikach ekonomicznych – mówi prezes January Ciszewski.

Redakcja reo.pl
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here