Jest wspólne stanowisko europejskich ministrów ds. środowiska na COP19

Rada ds. Środowiska UE, podczas poniedziałkowego spotkania w Luksemburgu, przyjęła stanowisko na 19. sesję Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian klimatu, która odbędzie się w listopadzie w Warszawie. – Jesteśmy zadowoleni z wypracowanych konkluzji. Pozwolą one na efektywne prowadzenie negocjacji przez UE negocjacje podczas COP19 – mówi Marcin Korolec, minister środowiska.

Unijni ministrowie ds. środowiska uzgodnili główne elementy stanowiska UE. Wytyczne dotyczą w szczególności konieczności wdrożenia decyzji podjętych podczas poprzednich szczytów COP i kontynuacji ustaleń z COP17 w Durbanie, kiedy zadecydowano o potrzebie stworzenia nowego, ogólnoświatowego porozumienia klimatycznego. W konkluzjach zaznaczono, że globalne emisje gazów cieplarnianych muszą zostać zredukowane o co najmniej 50 proc. do roku 2050 w porównaniu z rokiem 1990. Nie ma w nich natomiast wezwania dla UE do podwyższenia celów redukcyjnych w przyszłym roku.

– Wypracowanie stanowiska udało się dzięki znakomitej współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej i bezpośredniemu kontaktowi z premierami krajów członkowskich V4 – podkreślał minister Korolec.

Konferencja w Warszawie i następujący po niej szczyt COP20 w Limie będą ostatnimi etapami przed osiągnięciem globalnego porozumienia w Paryżu w 2015 roku. Nowe porozumienie ma obowiązywać od roku 2020.
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here